دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1398، صفحه 1-15 

پژوهشی اصیل

پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان

صفحه 9-29

10.22051/jwfs.2019.21653.1822

ماندانا نیکنام؛ طه تاج


مطالعه جامعه‌شناختی پوشش دانشجویان دختر؛ عوامل عینی و ذهنی

صفحه 29-50

10.22051/jwfs.2019.19970.1727

عبدالحسین کلانتری؛ فرزانه همتی راد؛ حسن مومنی


نقش حمایت عاطفی و خودتعیین‌گری در پیش‌بینی تعارضات زناشوییِ زنان متأهل

صفحه 51-71

10.22051/jwfs.2019.18873.1655

سیده فاطمه موسوی؛ رقیه قلی نسب قوجه بیگلو


مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با آنها(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین)

صفحه 73-95

10.22051/jwfs.2017.16985.1541

بیدا میرحسینی؛ حسین آقاجانی مرسا؛ کرم حبیب پور گتابی


اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده

صفحه 97-115

10.22051/jwfs.2019.16771.1529

منصوره سادات چاوشی؛ سیده منور یزدی؛ سیمین حسینیان


بررسی عوامل برون‌فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان

صفحه 117-137

10.22051/jwfs.2019.16402.1507

خسرو رشید؛ فضل الله حسنوند؛ صفدر نبی زاده؛ عابده رشتی


مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت خانوادۀ اصلی و متغیر میانجی ابعاد عشق

صفحه 139-157

10.22051/jwfs.2017.15203.1443

نیره آرین فر؛ رویا رسولی


مقایسه آسیب‌پذیرهای بادوام: باورهای ارتباطی زوجین، عملکرد خانواده اصلی و روان‌رنجورخویی در بین زنان و مردان متقاضی طلاق

صفحه 159-178

10.22051/jwfs.2019.14474.1391

رسول حشمتی؛ اصغر پور اسماعیلی؛ سارا خداپرست کازرونی


تحلیل سرمایۀ اجتماعی زنانِ خانه‌دار ساکن در سکونت‏گاه‏ غیر‏رسمی (مطالعه موردی: محله شهید قربانی مشهد)

صفحه 179-203

10.22051/jwfs.2019.14462.1390

سیمین فرو غ زاده؛ فرزانه رزاقیان؛ جواد براتی؛ سحر سلطانی


تبارشناسی اجتماعی دست‏کاری بدن در زنان ایرانی

صفحه 205-245

10.22051/jwfs.2019.13890.1358

مهدی گنجی؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ محمدمهدی لبیبی