دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15 
2. مطالعه جامعه‌شناختی پوشش دانشجویان: عوامل عینی و ذهنی

صفحه 29-50

عبدالحسین کلانتری؛ فرزانه همتی راد؛ حسن مومنی


6. بررسی عوامل برون فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان

صفحه 117-137

خسرو رشید؛ فضل الله حسنوند؛ صفدر نبی زاده؛ عابده رشتی


10. تبارشناسی اجتماعی دستکاری بدن در زنان ایرانی

صفحه 205-245

مهدی گنجی؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ محمدمهدی لبیبی