دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، مهر 1398 

پژوهشی اصیل

نحوه مقابله زنان با استرس ناباروری: یک مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 9-30

10.22051/jwfs.2020.9719.1139

شکوه افطاری؛ فرشاد محسن زاده؛ کیانوش زهراکار


بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان 49 -15 ساله ساکن شهر تهران به فرزندآوری کمتر

صفحه 31-67

10.22051/jwfs.2017.15078.1437

فاطمه ترابی؛ رضا شیدانی


بررسی لزوم شرط «معروف» و «احسان» در حکم طلاق

صفحه 69-88

10.22051/jwfs.2020.9064.1931

مریم احمدیه؛ محمود حکمت نیا


پیش‎بینی به‏زیستی روان‏شناختی بر اساس امیدواری و حمایت اجتماعی ادراک‏شده در زنان سرپرست خانوار

صفحه 89-114

10.22051/jwfs.2018.17288.1562

علی پروندی؛ مختار عارفی


اثربخشی طرح‏واره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش احساس تنهایی و نشخوار فکری زنان مطلقه

صفحه 115-136

10.22051/jwfs.2020.19718.1708

حانیه محمدی؛ زهره سپهری شاملو؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد


تأثیر درمان مرور زندگی بر احساس تنهایی و تاب‌آوری مادران مطلقه تک والد

صفحه 137-155

10.22051/jwfs.2020.17495.1582

راحله مهدویان فرد؛ زهره سپهری شاملو؛ هدی زاهد


اثربخشی روان‌درمانی مثبت بر چشم‌انداز زمان، خوش‌بینی و به‏زیستی هیجانی دانشجویان دختر دارای علائم اختلال افسردگی

صفحه 157-182

10.22051/jwfs.2019.22319.1874

ندا قاسمی؛ میترا گودرزی؛ عزت اله قدم پور؛ سیمین غلامرضایی