اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 483
تعداد پذیرش 48
تعداد عدم پذیرش 389

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 55
تعداد مشاهده مقاله 18544
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10232
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 117 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 192 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 92 روز
درصد پذیرش 10 %