اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 402
تعداد پذیرش 47
تعداد عدم پذیرش 289

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 27
تعداد مشاهده مقاله 6851
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2399
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 75 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 225 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز
درصد پذیرش 12 %