اهداف و چشم انداز

مجله مطالعات زن و خانواده به منظور بررسی نقدی و تطبیقی دیدگاه ها و آراء مختلف در این زمینه  در صدد انتشار مقالاتی است که به  تضارب آرا و دیدگاه های گوناگون بپردازد و ضمن بومی‌سازی برخی از نظریات غربی نسبت به ارائه راه حل  دینی و تبیین سبک زندگی ایرانی اسلامی اهتمام داشته باشد. لذا اهداف و محورهای پذیرش مقالات این نشریه در چند حوزۀ روان‌شناختی، اجتماعی، فقه و حقوق عبارتند از :

  • نقد و تحلیل دیدگاه‌­ها و نظریه­‌های معاصر در مورد زنان و خانواده
  • تبیین دیدگاه‌های اسلامی و بومی­‌سازی مطالعات زنان
  • نقد دیدگاه‌های مختلف - خصوصاً دیدگاه‌های غربی - در مورد زنان و خانواده
  • ارائه رویکردهای مبتنی بر آموزه‌های اسلامی برای کاستی­‌ها و ناکارآمدی‌های موجود
  •  مطالعات تطبیقی در مورد زنان و خانواده
  • گزارش دستاوردهای حوزه روان‌شناسی، اجتماعی و فقهی-حقوقی در حوزه زن و خانواده