تماس با ما

پست الکترونیک فصلنامه: jwfs@alzahra.ac.ir

تلفن مستقیم : 09190978867

پاسخ گویی به تلفن نویسندگان فقط در روزهای یکشنبه و دوشنبه از 9 لغایت 12 امکان پذیر است و شما میتوانید در واتساپ به همین شماره پیام ارسال نمایید.


CAPTCHA Image