اخبار و اعلانات

فراخوان دریافت مقالات به انگلیسی

نشریه مطالعات زن و خانواده، برای شماره زمستان خود آماده دریافت مقالات انگلیسی در حوزه زن و خانواده با رویکرد روانشناختی، جامعه شناختی، فقهی، حقوقی و اسلامی است.

مطالعه بیشتر

تفاهم‌نامه همکاری نشریه مطالعات زن و خانواده با انجمن مشاورۀ ایران

نشریه مطالعات زن و خانواده طی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در انتشار مقالات حوزۀ زن و خانواده، با انجمن مشاورۀ ایران  مشارکت می کند.

مطالعه بیشتر

استفاده از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب

نویسندگان نشریه مطالعات زن و خانواده، می توانند از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب برای بررسی سرقت علمی در مقالات خود استفاده نمایند.  این سامانه در حال حاضر 88,337 مقاله کنفرانسی از 2,412 کنفرانس، 512,092 مقاله از 2,051 نشریه و 30,364 مقاله از بستر وب را پوشش می دهد. لینک سامانه:  https://hamyab.sinaweb.net

مطالعه بیشتر