راهنمای نگارش مقاله

 

فصلنامه «مطالعات زن و خانواده»، نشریه علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س) است که اقدام به انتشار مقالات اصیل منتج از یافته‌های پژوهشی، مقالات کیفی، موردی و مقالات نظریه‌پردازی در حوزه زن و خانواده  می­‌کند.

نویسندگان محترم موظف­ اند جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند و پیش از ارسال مقاله نسبت به عدم‌­ارسال همزمان مقاله به نشریۀ دیگر تا حصول نتیجه متعهد شوند، لذا، هنگام ارسال مقاله (کاربرگ تعهد) و (کاربرگ تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسنده مسئول تکمیل و در سامانه بارگذاری شود.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. 

مقالات را دو داور، داور تطبیقی و دبیر تخصصی ارزیابی می نمایند و در هر مرحله از ارزیابی امکان عدم پذیرش مقاله وجود دارد.

توجه: ارائه گواهی پذیرش مشروط به انجام اصلاحات و تأیید داوران، تأیید اعضای گروه دبیران و رعایت فرمت محتوایی و ساختاری نشریه است. با توجه به ضوابط نشریه و تعداد مقالات پذیرش شدۀ در صف انتظار، امکان ارائه پذیرش برای شماره یا دورۀ مشخص وجود ندارد. 

پس از صدور نامه پذیرش، هیچ‌گونه تغییری در اطلاعات شناسنامه‌ای مقاله داده نخواهدشد، لذا نویسندگان محترم در هنگام ثبت مقاله در سامانه مجله، اطلاعات همه نویسندگان مقاله را به طور دقیق به فارسی و انگلیسی ثبت نمایید. بعد از انتشار مقاله ، دفتر مجله هیچ تعهدی نسبت به تغییر اطلاعات نویسندگان ندارد.

 **نکات قابل توجه**

نویسندگان موظفند مقالات خود را تا سقف 6500 واژه  و مطابق با قالب نوع مقاله تنظیم نمایند. همچنین نویسندگان باید پس از دریافت تاییدیه داور تطبیقی چکیده مبسوط انگلیسی مقاله خود را بالغ بر 1000 واژه و تا سقف 1400 واژه تهیه کرده و از طریق سامانه بارگذاری نمایند.

توجه: چکیده مبسوط انگلیسی نویسندگان، پس از پذیرش علمی مقاله و تایید چکیده مبسوط فارسی توسط دبیر تخصصی نشریه، تنظیم می شود و پس از تایید ویراستاری آن توسط ویراستار انگلیسی نشریه قابل چاپ خواهد بود. لذا نویسندگان محترم می توانند چکیده مبسوط انگلیسی خود را به تایید ویراستار نشریه برسانند و یا پس از تایید ساختار و محتوای فارسی آن توسط دبیر تخصصی نشریه، برای ترجمه به ویراستار نشریه ارسال نمایند. تمامی هزینه های این بخش توسط نویسنده با ویراستار انجام می شود.

همچنین نویسندگان پس از دریافت پذیرش اولیه باید تاییدیه سامانه مشابهت یاب همیاب را در سامانه مجله بارگذاری نمایند.

برای سهولت در نگارش و تنظیم مقاله در فرمت نشریه، نویسندگان می‌توانند به بخش ابزارهای پرکاربرد مراجعه نموده و نکاتی را در مورد چگونگی ارجاع صحیح منابع لاتین از Google Scholar،چگونگی ساخت ORCID، و چگونگی هایپرلینک‌کردن لینک منابع خود در انتهای هر منبع [Link] آموخته و در مقاله خود بکار برند.

 

ردیف عنوان فرمت
1

قالب چکیده مبسوط فارسی (برای مقالات انگلیسی)

 

Word

2

قالب مقالۀ انگلیسی

Word
3

قالب مقاله فارسی+چکیده مبسوط انگلیسی

 

Word

   

«راهنمای نگارش بخش‌های مختلف مقاله»

اجزای یک مقاله

یک مقاله پژوهشی به ترتیب شامل بخش­‌های زیر است:

§         عنوان مقاله به فارسی (B Zar-Bold: 14)

  • نام نویسندگان (به ترتیب)  (B Nazanin: 12) و وابستگی سازمانی آنها در پانویس (B Mitra: 9) (نویسنده مسئول)در مقابل وابستگی نویسنده مسئول قرار گرفته و ایمیل وی درج می‌شود.
  •  تیتر چکیده (B Nazanin: 14) و متن چکیده کوتاه (بین 200 تا 250 واژه) به زبان فارسی (B Nazanin: 11)
  • چکیده فارسی و چکیده انگلیسی باید منطبق برهم بوده، در مقالات پژوهشی شامل مقدمه و هدف پژوهش، روش­‌شناسی، نمونه و شیوه نمونه‌­گیری، ابزارهای پژوهش، یافته‌­ها و نتیجه‌­گیری است. دقت شود که بخش­‌های یادشده مجزا نوشته نمی­‌شوند.
  • در مقالات مروری، چکیده دربرگیرندۀ هدف پژوهش، منابع داده­‌ها، روش مطالعه، تعداد مطالعات انجام‌­شده و معیارهای انتخاب، یافته‌­ها (جمع‌­بندی اطلاعات و ارتباط بین جملات و سازماندهی یافته‌­ها و نتایج حاصل از مرور مطالعات انجام شده) و نتیجه‌­گیری و کاربردهای آن در حوزۀ مربوطه است.
  •  تیتر واژگان کلیدی (B Nazanin-Bold: 11): واژه­ ها بین 3 تا 5 واؤه (B Nazanin: 11)

 

  Title of Paper (Times New Roman-Bold: 14)

  The Authors (Times New Roman-Bold: 10) and affiliation in footnote (Times New Roman: 9)(Corresponding author) is typed in front of the Corresponding author’ name with an email

Abstract (Times New Roman-Bold: 11) the text of abstract (between 200-250 words)(Times New Roman: 11)    

  Keywords (Times New Roman-Bold: 11)between 3-5 words(Times New Roman: 11)

 

§         تیتر مقدمه (B Lotus-Bold: 14و متن مقدمه  (B Lotus: 12)

این بخش شامل بیان هدف، مسأله، تعریف واژگان نوظهور (متغیرهای موردمطالعه)، مروری بر پیشینه نظری و تجربی پژوهش، ضرورت مطالعه و نوآوری پژوهش به سایر پژوهش­‌های مشابه است. نویسنده باید تلاش کند تا بستری مناسب (که همسو با اهداف نشریه است) برای پرداخت به موضوع مورد مطالعه پیدا کرده و با شروع از گروه مورد مطالعه، متغیرهای وابسته (ملاک) و مستقل (پیش­بین) خود را در این بستر و در رابطه با یکدیگر یک به یک مورد توجه قرار دهد. مطالب بهم‌پیوسته باید انسجام روایی و محتوایی داشته باشد و حلقه‌­های یک زنجیره را تشکیل دهد، نه زنجیره­‌های گسسته، به‌گونه‌ای که خواننده در پیداکردن حلقه اتصال آن­‌ها دچار سردرگی شود، خلاء پژوهش و سوالاتی که در خلال پژوهش­‌های پیشین به آنها پاسخ داده نشده و نویسنده قصد دارد در این مطالعه به آنها پاسخ دهد، مشخص شود.

 تیتر روش‌‏شناسی پژوهش(B Lotus-Bold: 14)ومتن روش‌شناسی پژوهش (B Lotus: 12)

این بخش شامل اطلاعاتی در مورد جامعه، نمونه، روش نمونه‌­گیری و معیارهای ورود و خروج و تمامی مشخصات جمعیت‌­شناختی نمونه است.

 تیتر ابزارهای پژوهش (B Lotus-Bold: 14) و متن ابزارهای پژوهش (B Lotus: 12)

این بخش شامل اطلاعاتی در مورد سازنده، سال، تعداد گویه‌­ها، خرده­‌آزمون‌­ها، طیف نمره‌گذاری، شیوۀ نمره‌­گذاری، روایی و پایایی ابزار در پژوهش‌­های داخلی و خارجی (ترجیحاً در نمونۀ مشابه با پژوهش حاضر) و پایایی ابزار در پژوهش حاضر باشد.

 تیتر شیوۀ اجرای پژوهش (B Lotus-Bold: 14) و متن شیوۀ اجرای پژوهش (B Lotus: 12)

این بخش شامل نحوۀ گردآوری داده‌ها و مراحل اجرای پژوهش اعم از اخذ مجوزها، نحوۀ رعایت اخلاق پژوهش، کسب رضایت شرکت‌کنندگان و حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی و... است.

 تیتر یافته‌ها (B Lotus-Bold: 14)

این بخش شامل خلاصه‌­ای از یافته‌­های بدست آمده از داده‌­های جمع‌­آوری‌­شده و نتایج مربوط به تحلیل آزمون‌­های آماری است که در قالب جداول و نمودارها گزارش می­‌شود. تعداد جداول حداکثر تا 4 جدول و تعداد نمودارها نیز حداکثر 3-2 نمودارست. مفروضه‌­های اجرای آزمون آماری به‌­کار رفته در پژوهش در قالب متن و نه جدول پیش از گزارش جداول بیان شود.

 عناوین جداول (بالای آن و وسط چین) (B Nazanin-Bold: 11)و متن جدول (B Nazanin: 11)باشد.تمامی اعداد در جداول و نمودارها به فارسی و با دو رقم اعشار (علامت /) گزارش می‌­شوند.

 تیتر بحث و نتیجه‌گیری (B Lotus-Bold: 14)

این بخش به خلاصه­‌ای از یافته‌­های پژوهش اشاره دارد و به تفسیر و شرح آنها می­‌پردازد، همسویی و ناهمسویی نتایج با یافته­‌های پژوهش‌­های مشابه قبلی مقایسه و با استفاده از مباحث نظری پرداخت‌­شده در بخش مقدمه، تبیین می­‌شوند، لذا نویسنده ابتدا پس از بیان هدف پژوهش و یافته‌های پژوهش به صورت مجزا، به بیان پژوهش‌­های همسو وناهمسو پرداخته و صرفاً بر اساس پیشینه تجربی و نظری بحث‌­شده در مقدمه (ونه دریافت­‌های شخصی نویسنده) به تبیین این همسویی و ناهمسویی می‌­پردازد و در پایان، پس از ذکر محدودیت­‌های پژوهش، پیشنهادات برخاسته از نتایج پژوهش و کاربرد نتایج در عمل برای پژوهشگرانی که ممکن است در حوزۀ پژوهش حاضر مطالعه کنند، بیان می­‌شود. در این بخش از کلی­‌گویی‌­های بی­‌مورد چون توصیه به مسئولین و برگزاری کارگاه و آموزش و... خودداری نموده و کاربرد عینی نتایج پژوهش خود را در حوزۀ مربوطه بیان کنید.

تیتر ملاحظات اخلاقی (B Lotus-Bold: 14) شامل تیترهای جزئی­تر (B Lotus-Bold: 11) به قرار زیر است:

رعایت اخلاق پژوهش (B Lotus-Bold: 11): شامل کد اخلاق، مجوزهای اخذشده، مستخرج از رساله و سال دفاع، مستخرج از طرح پژوهشی و بیان کد طرح (یا شماره و تاریخ قرارداد) با ذکر رعایت اصول اخلاق پژوهش‌­های انسانی یا غیرانسانی است. (B Lotus: 11)

حمایت مالی (B Lotus-Bold: 11): حمایت مالی دریافت­‌شده از سازمان یا موسسه برای انجام پزوهش را ذکر و چنان­چه بدون حمایت مالی صورت گرفته است، قید کنید. (B Lotus: 11)

سهم نویسندگان (B Lotus-Bold: 11): نقش هریک از نویسندگان و نوع همکاری آن­ها در پژوهش و نگارش مقاله حاضر به ترتیب مشخص شود. (B Lotus: 11)

تضاد منافع (B Lotus-Bold: 11): در یک عبارت بیان شود که آیا پژوهش حاضر با منافع شخصی یا سازمان خاصی تعارض منافع دارد یا نه؟ (B Lotus: 11)

تشکر و قدردانی (B Lotus-Bold: 11): در این قسمت، از کلیۀ افراد حقیقی یا حقوقی که در اجرا، تحلیل یا در نقش مشاور به پژوهش حاضر کمک کرده‌­اند، با ذکر دلایل سپاس، قدردانی شود.

  تیتر  منابع فارسی (B Lotus-Bold: 14)

کلیۀ منابع مندرج درون متنی باید به ترتیب حروف الفبا (نام خانوادگی) و به سبک APAنسخه 7در این بخش تنظیم شوند. (B Lotus: 11)

نکات مورد توجه:

o     سی درصد (30) از منابع مورد ارجاع مقاله باید مربوط به 5 سال اخیر باشد.

o     ارجاع به رساله، صرفاً در مقطع دکتری به صورت محدود و در ضرورت صورت گیرد.

o     منابع مورد ارجاع از نشریات معتبر نمایه‌­شده در نمایه­‌های معتبر داخلی و بین‌­المللی صورت گیرد.

o     تعداد منابع مورد ارجاع در مقالات پژوهشی کم­تر از 30 منبع و در مقالات مروری کم­تر از 50  نباشد. (لازم به ذکر است مقاله مروری، با مقالۀ آرشیوی یا کتابخانه‌­ای متفاوت بوده و فقط از صاحبنظران حوزۀ مربوطه قابل انتظار و دریافت است، به­‌گونه‌­ای که بخشی از ارجاعات مقاله، حاصل سال­‌ها پژوهش و مطالعات محقق در حوزۀ مربوطه است).

o     تک­‌تک ارجاعات درون­‌متنی و پایان­‌متنی باید با هم مطابقت داشته باشند، به­‌گونه‌­ای که هر منبع درون‌­متنی به صورت هایپرلینک منبع پایان­‌متنی را نشان دهد.

o     منابع دارای DOI را حتما با ذکر شناسه دیجیتال ذکر کنید.

o     از ارجاع به مقالات همایش بپرهیزید.

o    پس از ذکر هر منبع پایان­‌متنی داخل کروشه[Link] لینک منبع مذکور را به صورت هایپرلینک ارجاع دهید، به گونه‌­ای که با کلیلک بر روی [Link] بتوان به منبع ارجاع شده، دست یافت. برای چگونگی هایپرلینک منابع درون­‌متنی یا پایان­‌متنی بر روی این لینک کلیک نمایید.

 نمونه­‌های از شیوۀ ارجاع به منابع پایا‌ن‌­متنی به صورت مقاله، کتاب و رساله به شکل زیر گزارش می‌­شوند:

ارجاع به مقاله چاپ­ شده در نشریه

احمدی، خدابخش. (1391). مقایسه وضعیت استحکام خانواده در خانواده­‌های نظامی و غیرنظامی. مجله علوم رفتاری. 6 (1): 37-31.DOI: [Link]

Tang, T. L.,& West, W. B. (1997). The importance of human needs during peacetime, retrospective peacetime, and the Persian Gulf War. International Journal of Stress Management, 4 (1): 47–62. DOI: https://doi.org/xxxx. [Link]

ارجاع به کتاب تألیفی

ادیبی، علی‌­اصغر. (1387). تکه‌­انگاری: فرایندی در طراحی معماری (ویراست....). دانشگاه تهران.

Jahoda, M. (1958). Current concepts of positive mental health(…ed.).Basic Books Publisher.[Link]

-         کتاب ترجمهای چاپی مثال:

احمدی، علی. (1381).  فن نشر کتاب.ترجمة محسن مدیرشانهچی و هوشنگ خوش‌­آموز. سمت. [Link]

ارجاع به وب‌­سایت

دیلمقانی، میترا. (1378). دانشگاه های مجازی: چالش‌ها و ضرورت‌ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی‌شده در  12 اردیبهشت 1385. به نشانی: http://www.wsu.edu/ 0 dee/GLOSSARY/ ARETE.HTM..

Hooker, R.(1996). Arete.Retrieved April 7, 1999 from the World Wide Web: http://www.wsu.edu/ 0 dee/glossary/ arete.htm. [Link]

ارجاع به پایان­‌نامه و منابع منتشرنشده

خامسان، احمد. (1374). بررسی مقایسه‌­ای ادراک خود در زمینه تحولی و سلامت روانی. رسالۀ دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.

ارجاع به فصلی از کتاب

Jahoda, M. & Jahoda, M. (1958). Title of the book chapter. In R.Hooker, &Y. Hooker (Eds.), Title of the book (2nd ed., pp. 15–30). Springer. [Link]

نمونه ­ای از ارجاع درون­‌متنی (نقل قول غیرمستیقم) به قرار زیر است:

تعداد نویسندگان

اولین بار در متن

بارهای بعدی در متن

1

ادیبی (1387)

ادیبی (1387)

2

جاویدو ایزدی (1389)

جاویدو ایزدی (1389)

3 و بیش­تر

علیزاده و همکاران (1389)

علیزاده و همکاران (1391)

درو‌ن‌­متنی نقل‌­قول شده از افراد مهم، روایات یا احادیث، علامت گیومه و ذکر شماره صفحات الزامی است.

§         تیتر References  (Times New Roman-Bold:12)

کلیۀ منابع انگلیسی مندرج درون‌متنی باید به ترتیب حروف الفبا (نام خانوادگی) و به سبک APAنسخه 7در این بخش تنظیم شوند. (Times New Roman-10)

چنان­چه مقاله در مرحلۀ داوری نیازمند اصلاح تشخیص داده شد، نویسنده موظف است همه منابع فارسی مندرج در بخش منابع فارسی پایان­‌متنی را با مراجعه به سایت انگلیسی (منبع استخراج و در بخش منابع لاتین (با رعایت حفظ ترتیب الفبا) درج کند و چنان­چه منبع یادشده دارای DOI است، در انتهای منبع قراردهد. در آخر هر منبع فارسی به انگلیسی برگردانده شده (text in Persian)نوشته شود.

 

چکیده جامع فارسی و انگلیسی

چنان­چه مقاله برای نگارش چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی به نویسنده برگردانده شد، نویسنده موظف است چکیده مبسوط خود را در تیترهای زیر (بین 1200-1400 واژه) طبق راهنمای ذکرشده در الگوی مندرج در جدول فوق آماده و پس از ویرایش توسط یک انگلیسی‌د­ان به دفتر نشریه ارسال نماید.

چکیده جامع فارسی (محتوای هریک از زیرفصل‌­ها باید شامل همان مواردی که در بخش اجزای مقاله گفته شد، باشد)

زمینه و هدف (B Lotus-Bold: 11): 

متن (B Lotus: 11) 

 

روش‌شناسی پژوهش (B Lotus-Bold: 11):  

متن (B Lotus: 11)

 

یافته­‌ها (B Lotus-Bold: 11):  

متن (B Lotus: 11)

 

بحث و نتیجه­‌گیری (B Lotus-Bold: 11): 

متن (B Lotus: 11)

 

ملاحظات اخلاقی (B Lotus-Bold: 11)

پیروی از اصول اخلاق پژوهش(B Lotus-Bold: 10) 

متن (B Lotus: 10)  این مطالعه با رعایت کدهای اخلاقی انجام پژوهش­های انسانی .............. /یا با اخذ کد اخلاق به شماره ........................

حمایت مالی(B Lotus-Bold: 10) 

متن (B Lotus: 10)  مطالعۀ حاضر حاصل .................تحت حمایت مالی ...........................انجام شده است.

سهم نویسندگان(B Lotus-Bold: 10)

متن (B Lotus: 10)  نویسندۀ مسئول، ................ و نویسندۀ دوم ................... رابر عهده داشتند. 

تضاد منافع(B Lotus-Bold: 10)

متن (B Lotus: 10)  اینپژوهش به طورمستقیم یاغیرمستقیم .................................. تعارض ندارد.

تشکر و قدردانی (B Lotus-Bold: 10)

متن (B Lotus: 10)  از .............................................. قدردانی می­شود.

 

Extended Abstract

Background & Purpose (Times New Roman-Bold: 11):

Text (Times New Roman: 11)

 

Method (Times New Roman-Bold: 11):

Text (Times New Roman: 11)

 

Results (Times New Roman-Bold: 11):

Text (Times New Roman: 11)

 

Conclusion (Times New Roman-Bold: 11):

Text (Times New Roman: 11)

 

Ethical Considerations(Times New Roman-Bold: 11)

Compliance with ethical guidelines (Times New Roman-Bold: 10)  

Text (Times New Roman: 10)

 

Funding (Times New Roman-Bold: 10)  

Text (Times New Roman: 10)

 

Authors’ contribution (Times New Roman-Bold: 10)   

Text (Times New Roman: 10)

 

Conflict of interest (Times New Roman-Bold: 10)  

Text (Times New Roman: 10)

 

Acknowledgments (Times New Roman-Bold: 10)  

Text (Times New Roman: 10)