داوران

داوران محترم نشریه

ضمن سپاس از همراهی با نشریه علمی «مطالعات زن و خانواده»، برای اطلاع از روند نحوه ورود به سامانه نشریه و پذیرش داوری و نحوۀ ثبت داوری خود در Publons به زیرمنوهای همین منو مراجعه نمایید.

فهرست داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Abbas Abdollahi دانشجوی پسا دکترای دانشگاه الزهرا
ahmad ahmad
علی اصغر Khandan دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
طاهره سادات Naimi استادیار گروه فقه و حقوق
sasani sasani
azadeh آزاده عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
صغری ابراهیمی قوام دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه ابراهیمی ورکیانی پژوهشگر
مریم احمدی نژاد عضوهیات علمی دانشگاه الزهراء
مریم احمدیه شورای عالی انقلاب فرهنگی
m اخوان
محمد اسحاقی دانشگاه تهران
لیلاسادات اسدی زن و خانواده مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه
زهرا افشاری
زهرا ال اسحق خوئینی استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی
الزهرا الزهرا
عباس امان الهی گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهوازف ایران.
امین امیرحسینی دانشگاه شهید بهشتی ره
یاسر امین الرعایا مدرس حقوق بین الملل
بلال ایزانلو
محسن بدره دانشگاه الزهرا س، عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان
نعیمه بزمی
حسین بستان
حسن بشیر هیئت علمی دانشگاه امام صادق
بهرام بیات
اعظم پاک خصال
نوشین پردلان هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
زهرا پورسید آقایی هیات علمی دانشکاه ازاد واحد تهران شمال
مهسیما پورشهریاری دانشگاه الزهرا
pourmasjedian پورمسجدیان
مهرانگیز پیوسته گر دانشگاه الزهرا
فاطمه ترابی گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، شهر تهران، کشور ایران.
عظیمه تکریمی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
زهره توازیانی عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه الزهرا
مهرداد ثابت استادیار دانشگاه آزاد رودهن
لیلا ثمنی استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا س
محمدجواد جاوید دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
فاطمه جمیلی کهنه شهری گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)
علی جنادله
حجت اله جوانی
ام البنین چابکی دانشگاه الزهرا
فاطمه حائری زن و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال کارشناس فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
فریبا حاجی علی دانشگاه الزهرا
منصور حسامی کرمانی رئیس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
جعفر حسنی استاد دانشگاه خوارزمی، تهران
زهرا حسین زاده ملکی هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حاتم حسینی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده‎ی علوم اقتصادی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی
سیده اسماء حسینی الزهرا
لطیفه حسینی هیئت علمی گروه حقوق الزهرا س
سیمین حسینیان دانشگاه الزهرا
سیمین حسینیان دانشگاه الزهرا
محمود حکمت نیا معاونت پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
فریده حمیدی
آناهیتا خدابخشی کولایی دانشگاه خاتم(ص)
صالحه خدادادی دانشجو دکتری مطالعات زنان دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب قم ایران
انسیه خزعلی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا سلام الله علیها
کبری خزعلی
زهره خسروی استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران. ایران.
غلامرضا خوش فر گروه علوم اجتماعی- دانشگاه گلستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گرگان- ایران.
افخم دانشفر
سولماز دبیری دکترا روان شناسی تربیتی- مدرس آمار در پژوهشکده زنان
احمد دراهکی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا دهشیری هیات علمی
عباس دولانی
عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه
حجیه بی بی رازقی نصرآباد عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
ادریس راموز دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
غلامرضا رجبی دکتراىروانشناسى، استاد، گروه مشاوره، دانشکده علومتربیتى وروانشناسى، دانشگاه شهید چمران،اهواز، ایران
مهدی رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
رویا رسولی استادیار گروه مشاوره دانشگاه الزهرا(س)
یاسر رضاپور میرصالح گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه اردکان
سید محمدرضا رضازاده
حمید رضاییان دانشگاه الزهرا
بی بی سادات رضی بهابادی دانشیار دانشگاه الزهرا
ولی رمضانی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
شهره روشنی عضو هیئت علمی / دانشگاه الزهرا (س)
منصوره زارعان عضو هییت علمی دانشگاه الزهرا (س)
زهرا زهرا صرفی علوم قرآنی دانشگاه الزهرا(س)
شقایق زهرایی
محمدرضا زیبائی نژاد مز تحقیقا ت زن و خانواده ه قم
حامد سجادی مدیرعامل شرکت پویش گستر آراد ماهان، همکار پژوهشکده دانشنامه نگاری
جواد سرخوش دانشگاه الزهرا
مریم سلگی عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
نگین سنگری عضو هیات علمی دانشگاه
فرامرز سهرابی
فریبا سیدان دانشگاه الزهرا
طوبی شاکری گلپایگانی هیات علمی گروه مطالعات زنان ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس
احسان شاه قاسمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
فریبا شایگان دانشگاه الزهرا
فروغ شجاع نوری رئیس پژوهشکده
معصومه شجاعی گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
الهام شریعتی نجف آبادی عضو هیأت علمی آموزشی دانشگاه الزهرا(س)
مهرانگیز شعاع کاظمی دانشگاه الزهرا
عالیه شکربیگی عضو هیات علمی
فرزانه شکری
فریده شکری دانشگاه الزهرا
امین صارمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی
کیوان صالحی استادیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران
مریم صف آرا
مریم صیاد شیرازی روانشناسی عمومی
آزاده طاهری رشته تحصیلی دکتری مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا
آزاده طاولی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
شهناز طباطبائی
سیدمحمد طباطبایی
عاطفه عباسی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
زهرا عبدخدایی دانشگاه شهید بهشتی
سمیه عرب خراسانی پژوهشگر مقیم پژوهشکده زن و خانواده
لیلا عرب سرخی دانشگاه الزهرا
فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار پایه 29دانشگاه امام صادق علیه السلام
ف علاسوند
فاطمه علایی رحمانی دانشگاه الزهرا س، علوم قرآن و حدیث
عبدالصمد علی آبادی استادیار فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
زهرا علی پور
ماهرو غدیری
ماهرو غدیری 3
هدی غفاری حقوق دانشگاه علامه
احمد غیاثوند استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
فتحیه فتاحی زاده عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
اعظم فرح بیجاری دانشگاه الزهر(س)
میثم فرخی استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران
رویا فرزین راد عضو هیات علمی -دانشگاه علوم انتظامی امین
فهیمه فرهمندپور دانشگاه تهران
فاطمه فیاض استادیار روان شناسی سلامت گروه روانشناسی علوم تربیتی، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء
محمدرضا قائمی نیک عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی: جامعه شناسی فرهنگی و مطالعات اجتماعی دین،
فاطمه قاسم پور
سوگند قاسم زاده
محمد قمری گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
میثم قمشیان دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
شهین قهرمان ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
سوسن قهرمانی قاجار دانشگاه الزهرا(س)
عباسعلی قیومی دانشگاه آزاد اسلامی
سیدمحمد کاظمی قهفرخی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علیرضا کاکاوند دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
طوبی کرمانی
محمدتقی کرمی دانشگاه الزهرا
سحر کریمی دانشیگاه خوارزمی
سمیه کشاورز
هاجر سادات کلانترمعتمدی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
مسعود کوچانی اصفهانی پژوهشگر گروه علوم رفتاری جهاد دانشگاهی فارس دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
محمدرضا کیخا زن و خانواده گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشکده الهیات/دانشگاه سیستان و بلوچستان/ایران
روح الله گلمرادی کاندیدای دکتری جامعه شناسی، پژوهشگر
لیلا گنجی روان شناسی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
مرتضی گوهری پور مؤسسه بین المللی مطالعاتی نهج البلاغه گروه مطالعات اخلاق و تعلیم و تربیت
m لاریجانی جامعه شناسی الزهرا
مهسا لاریجانی
فریبا لباف معاون آموزش
محمدمهدی لبیبی
محبوبه مباشری دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی دکتری مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس
حسین محبوبی منش عضو گروه اجتماعی دانشگاه امین
الهه محسنی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدیه محمدتقی زاده هیات علمی دانشگاه علامه
پروین محمدزاده دانشگاه آزاد ا میدیه
غلامرضا محمدنسل گروه حقوق و جرم شناسی- دانشگاه علوم انتظامی- تهران- ایران
سراج الدین محمودیانی استادیار جمعیت شناسی بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز
ایرج مختارنیا مطالعات بنیادین، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
الهه مرندی تهران، ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، گروه حقوق
معصومه مظاهری دانشگاه شهید مطهری
مصطفی مظفری استادیار دانشگاه شهید بهشتی
خدیجه مظفری سیبنی گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)
حشمت السادات معینی فر استاد دانشگاه تهران
malek ملک زاده
ندا ملکی فاراب کارمند سازمان صدا و سیما
حسین مهدی پور دانشگاه امام صادق (ع)
حسین مهربانی فر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سیده فاطمه موسوی زن و خانواده گروه پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
سید محمد موسوی مقدم
محبوبه موسیوند عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
رقیه السادات مومن دانشگاه تربیت مدرس
زهرا میرحسینی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
عباس میرشکاری دانشگاه علوم قضایی
زهرا سادات میرهاشمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا(س)
محمدرضا نجفوند زبان شناس و پژوهشگر
محمود نجفی دانشگاه سمنان
افسانه نراقی زاده استاد تمام دانشگاه الزهرا
محمدصادق نصراللهی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق ع دانشکده فرهنگ و ارتباطات
زهره نصرت خوارزمی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
زهرا نظری
رقیه نوری پور لیاولی گروه مشاوره الزهرا
ماندانا نیکنام استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران ایران.
سید محمود هاشمی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران شمال
فرج الله هدایت‌نیا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیده منور یزدی استاد بازنشسته گروه روانشناسی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه الزهراء- ده ونک - تهران - ایران
باقر یعقوبی دانشگاه مازندران