داوران

داوران محترم نشریه

ضمن سپاس از همراهی با نشریه علمی «مطالعات زن و خانواده»، برای اطلاع از روند نحوه ورود به سامانه نشریه و پذیرش داوری و نحوۀ ثبت داوری خود در Publons به زیرمنوهای همین منو مراجعه نمایید.

فهرست داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Abbas Abdollahi دانشجوی پسا دکترای دانشگاه الزهرا
ahmad ahmad
علی اصغر Khandan دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
sasani sasani
azadeh آزاده عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
زهرا آل اسحق خوئینی حقوق زنان استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی
صغری ابراهیمی قوام دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه ابراهیمی ورکیانی پژوهشگر
مریم احمدی نژاد عضوهیات علمی دانشگاه الزهراء
مریم احمدیه شورای عالی انقلاب فرهنگی
m اخوان
محمد اسحاقی دانشگاه تهران
لیلاسادات اسدی زن و خانواده مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه
زهرا افشاری
مرضیه اکبرآبادی حقوق زنان گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)
الزهرا الزهرا
عباس امان الهی زن و خانواده گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهوازف ایران.
امین امیرحسینی دانشگاه شهید بهشتی ره
یاسر امین الرعایا مدرس حقوق بین الملل
سعیده امینی
بلال ایزانلو
علی اکبر ایزدی فرد زن و خانواده فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران
اسداله بابایی فرد زن و خانواده دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه کاشان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کاشان، ایران.
شهلا باقری دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران
محسن بدره دانشگاه الزهرا س، عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان
احمد برجعلی سازگاری زناشویی عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
زهرا برزگر
نعیمه بزمی
حسین بستان
حسن بشیر هیئت علمی دانشگاه امام صادق
مریم بناهان گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء س ،تهران، ایران.
بهرام بیات
اعظم پاک خصال
نوشین پردلان هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
زهرا پورسید آقایی هیات علمی دانشکاه الزهرا
مهسیما پورشهریاری دانشگاه الزهرا
pourmasjedian پورمسجدیان
مهرانگیز پیوسته گر
فاطمه ترابی گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، شهر تهران، کشور ایران.
عظیمه تکریمی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
زهره توازیانی عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه الزهرا
مهرداد ثابت استادیار دانشگاه آزاد رودهن
لیلا ثمنی استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا س
محمدجواد جاوید دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
فاطمه جمیلی کهنه شهری گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)
علی جنادله
حجت اله جوانی
ام البنین چابکی دانشگاه الزهرا
فاطمه حائری زن و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال کارشناس فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
فریبا حاجی علی دانشگاه الزهرا
کرم حبیب‌پور گتابی زن و خانواده عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
غلامحسین حبیبی
منصور حسامی کرمانی رئیس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
جعفر حسنی استاد دانشگاه خوارزمی، تهران
معصومه حسین زاده عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
زهرا حسین زاده ملکی هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حاتم حسینی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده‎ی علوم اقتصادی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی
سیده اسماء حسینی الزهرا
لطیفه حسینی هیئت علمی گروه حقوق الزهرا س
ناهید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین- گروه علوم اجتماعی
سیمین حسینیان دانشگاه الزهرا
محمود حکمت نیا معاونت پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
فریده حمیدی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران ، ایران
آناهیتا خدابخشی کولایی دانشگاه خاتم(ص)
صالحه خدادادی دانشجو دکتری مطالعات زنان دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب قم ایران
انسیه خزعلی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا سلام الله علیها
کبری خزعلی
زهره خسروی استادیار دانشگاه الزهراء(س)
غلامرضا خوش فر گروه علوم اجتماعی- دانشگاه گلستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گرگان- ایران.
افخم دانشفر
سولماز دبیری دکترا روان شناسی تربیتی- مدرس آمار در پژوهشکده زنان
احمد دراهکی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا دهشیری هیات علمی
عباس دولانی
عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه
نعیمه ذوالفقاری
حجیه بی بی رازقی نصرآباد عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
ادریس راموز دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
غلامرضا رجبی دکتراىروانشناسى، استاد، گروه مشاوره، دانشکده علومتربیتى وروانشناسى، دانشگاه شهید چمران،اهواز، ایران
مهدی رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
مریم رحیمی سجاسی فارغ التحصیل رشته مطالعات زنان از دانشگاه تربیت مدرس ایران
رویا رسولی استادیار گروه مشاوره دانشگاه الزهرا(س)
یاسر رضاپور میرصالح گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه اردکان
سید محمدرضا رضازاده
حمید رضاییان دانشگاه الزهرا
بی بی سادات رضی بهابادی دانشیار دانشگاه الزهرا
ولی رمضانی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
شهره روشنی زن و خانواده استادیار گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکدۀ زنان، دانشگاه الزهرا (س)
منصوره زارعان عضو هییت علمی دانشگاه الزهرا (س)
طه زرگریان استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)
زهرا زهرا صرفی علوم قرآنی دانشگاه الزهرا(س)
شقایق زهرایی
محمدرضا زیبائی نژاد مز تحقیقا ت زن و خانواده ه قم
حامد سجادی مدیرعامل شرکت پویش گستر آراد ماهان، همکار پژوهشکده دانشنامه نگاری
سمانه سادات سدیدپور زن و خانواده کارشناس نشریه مطالعات زن و خانواده
جواد سرخوش دانشگاه الزهرا
مریم سلگی عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
نگین سنگری عضو هیات علمی دانشگاه
فرامرز سهرابی
فریبا سیدان دانشگاه الزهرا
طوبی شاکری گلپایگانی هیات علمی گروه مطالعات زنان ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس
احسان شاه قاسمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
فریبا شایگان دانشگاه الزهرا
فروغ شجاع نوری رئیس پژوهشکده
معصومه شجاعی گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
الهام شریعتی نجف آبادی عضو هیأت علمی آموزشی دانشگاه الزهرا(س)
مهرانگیز شعاع کاظمی دانشگاه الزهرا
عالیه شکربیگی عضو هیات علمی
فرزانه شکری
فریده شکری دانشگاه الزهرا
علی شیخ مهدی رسانه تهران.دانشگاه تربیت مدرس
امین صارمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی
کیوان صالحی دانشیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران
مریم صف آرا
محمدعلی صفورا
مریم صیاد شیرازی روانشناسی عمومی
حمیده طائب دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس
اکبر طالب پور زن و خانواده دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
آزاده طاهری رشته تحصیلی دکتری مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا
آزاده طاولی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
شهناز طباطبائی
سیدمحمد طباطبایی
عاطفه عباسی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
زهرا عبدخدایی دانشگاه شهید بهشتی
سمیه عرب خراسانی پژوهشگر مقیم پژوهشکده زن و خانواده
لیلا عرب سرخی دانشگاه الزهرا
اصغر عربیان
فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار پایه 29دانشگاه امام صادق علیه السلام
ف علاسوند
فاطمه علایی رحمانی دانشگاه الزهرا س، علوم قرآن و حدیث
عبدالصمد علی آبادی استادیار فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
زهرا علی پور
اکرم علیمردانی حقوق زنان علوم تربیتی-دانشکده منابع انسانی- دانشگاه علئم انتظامی امین
ماهرو غدیری
ماهرو غدیری 3
هدی غفاری حقوق دانشگاه علامه
مریم غنی زاده زن و خانواده دنشگاه خوارزمی
احمد غیاثوند استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
فتحیه فتاحی زاده عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
فهیمه فداکار داورانی دکتری تخصصی مشاوره
اعظم فرح بیجاری دانشگاه الزهر(س)
میثم فرخی استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران
طیبه فردوسی استادیار گروه اموزشی علوم تربیتی دانشگاه تهران
رویا فرزین راد عضو هیات علمی -دانشگاه علوم انتظامی امین
فهیمه فرهمندپور دانشگاه تهران
فاطمه فیاض استادیار روان شناسی سلامت گروه روانشناسی علوم تربیتی، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء
محمدرضا قائمی نیک عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی: جامعه شناسی فرهنگی و مطالعات اجتماعی دین،
فاطمه قاسم پور
سوگند قاسم زاده
محمد قمری گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
میثم قمشیان دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
شهین قهرمان ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
سوسن قهرمانی قاجار دانشگاه الزهرا(س)
عباسعلی قیومی دانشگاه آزاد اسلامی
سیدمحمد کاظمی قهفرخی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علیرضا کاکاوند زن و خانواده عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
طوبی کرمانی
محسن کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
محمدتقی کرمی دانشگاه الزهرا
سحر کریمی دانشیگاه خوارزمی
سمیه کشاورز
هاجر سادات کلانترمعتمدی
مسعود کوچانی اصفهانی پژوهشگر گروه علوم رفتاری جهاد دانشگاهی فارس دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
محمد رضا کیخا حقوق زنان گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
روح الله گلمرادی کاندیدای دکتری جامعه شناسی، پژوهشگر
لیلا گنجی روان شناسی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
مرتضی گوهری پور مؤسسه بین المللی مطالعاتی نهج البلاغه گروه مطالعات اخلاق و تعلیم و تربیت
m لاریجانی جامعه شناسی الزهرا
مهسا لاریجانی
فریبا لباف معاون آموزش
محمدمهدی لبیبی زن و خانواده دانشکاه آزاد اسلامی تهران مرکز
محبوبه مباشری دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی دکتری مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس
حسین محبوبی منش عضو گروه اجتماعی دانشگاه امین
الهه محسنی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدیه محمدتقی زاده هیات علمی دانشگاه علامه
پروین محمدزاده دانشگاه آزاد ا میدیه
غلامرضا محمدنسل گروه حقوق و جرم شناسی- دانشگاه علوم انتظامی- تهران- ایران
فاطمه محمدی رسانه استادیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
سراج الدین محمودیانی دانشیار، جمعیت شناسی بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز
ایرج مختارنیا مطالعات بنیادین، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
سعید مرتضوی دانشگاه مشهد
الهه مرندی تهران، ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، گروه حقوق
معصومه مظاهری دانشگاه شهید مطهری
مصطفی مظفری استادیار دانشگاه شهید بهشتی
خدیجه مظفری سیبنی گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)
حشمت السادات معینی فر استاد دانشگاه تهران
malek ملک زاده
ندا ملکی فاراب کارمند سازمان صدا و سیما
حسین مهدی پور دانشگاه امام صادق (ع)
حسین مهربانی فر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سیده فاطمه موسوی زن و خانواده گروه پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
سید محمد موسوی مقدم
محبوبه موسیوند عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
رقیه السادات مومن حقوق زنان دانشگاه امام صادق علیه السلام
زهرا میرحسینی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
عباس میرشکاری دانشگاه علوم قضایی
زهرا سادات میرهاشمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا(س)
محمدرضا نجفوند زبان شناس و پژوهشگر
محمود نجفی دانشگاه سمنان
افسانه نراقی زاده استاد تمام دانشگاه الزهرا
افسانه نراقی زاده هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)
محمدصادق نصراللهی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق ع دانشکده فرهنگ و ارتباطات
زهره نصرت خوارزمی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
زهرا نظری
طاهره سادات نعیمی زن و خانواده استادیار گروه فقه و حقوق
رقیه نوری پور لیاولی گروه مشاوره الزهرا
ماندانا نیکنام استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران ایران.
سید محمود هاشمی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران شمال
فرج الله هدایت‌نیا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیده منور یزدی رضایت زناشویی استاد بازنشسته گروه روانشناسی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه الزهراء- ده ونک - تهران - ایران
باقر یعقوبی دانشگاه مازندران