«اطلاعات نشریه»

نوع نشریه:  علمی

توالی انتشار:  فصلنامه

کشور محل چاپایران

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

صاحب امتیاز و ناشردانشگاه الزهرا(س)

سال‌ وماه آغاز انتشار: پاییز (آذر) 1392

درصد پذیرش در دو سال اخیر: 11-6 درصد

متوسط زمان بررسی مقاله تا اولین اقدام: 3 روز

شیوۀ منبع‌نویسی: APA ویرایش هفتم (2020) 

نوع رعایت اصول اخلاقی نشر: تبعیت از COPE

شاپای چاپی و  الکترونیکی:  2692-2345 /2004-2538

وضعیت دسترسی به متن  کامل مقالات:  دسترسی باز  و  رایگان

آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

مدت زمان داوری:  سه هفته  متوسط زمان پذیرش  مقالات:  5 ماه

ضریب تاثیر  نشریه در  پایگاه استنادی  علوم  جهان اسلام:   0.343

نوع  داوری:  دوسو ناشناس با حداقل 2 داوری اولیه  و 1 داوری تطبیقی

اختیار غیرتجاری - غیراشتقاقی  Cc - By - NC - ND  

هزینه  انتشار  مقالات:  1.000.000  ریال هزینه بررسی  و  2.000.000 ریال هزینه چاپ 

حوزۀ تخصصی انتشار:  مطالعات روان‌شناختی، اجتماعی و فقهی-حقوقی در حوزۀ زن و خانواده

نوع مقالات قابل انتشار:  پژوهشی، مروری، مرور نظام‌مند،فراتحلیل،مفهومی،نقطه‌نظر، موردی

زبان نشریه: سه شماره فارسی (چکیده  کوتاه و مبسوط  انگلیسی) و یک شماره انگلیسی (همراه با چکیده مبسوط فارسی)

نمایه در SID، Google Scholar، DOAJ، NOORMAGZ، CIVILICA، ISC، Magiran، RICeST

بررسی سرقت ادبی: جهت انجام مشابهت یابی و پیشگیری از سرقت ادبی برای مقالات فارسی از نرم افزار سمیم نور و برای مقالات انگلیسی از برنامه iThenticate استفاده می‌شود.

رایانامه نشریه:  jwfs@alzahra.ac.ir

نشریه مطالعات زن و خانواده از منشور اخلاقی «COPE» تبعیت می‌کند.

«نکات مورد توجه»

نویسندگان محترم  لطفاً قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایند و تمام بخش ها را مطالعه فرمایند. یک نمونه از مقالات شماره های گذشته را ملاحظه بفرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد. نشریه از پذیرش مقالات خارج از اهداف مندرج در بخش اهداف و چشم ­انداز، خارج از فرمت تعریف‌­شده در راهنمای نویسندگان معذوراست.

 نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل کاربرگ تعهد  و  کاربرگ تعارض منافع مندرج در بخش راهنمای نویسندگان هستند. نویسندگان محترم همچنین می‌توانند برای نگارش مقاله طبق ضوابط نشریه، به راهنماهای موجود در بخش ابزارهای پرکاربرد مراجعه نمایند.

نویسندگان محترم توجه داشته باشید هرگونه تغییری در نام یا ترتیب نویسندگان باید در فایل مشخصات نویسندگان درج شده باشد.

هزینه چاپ مقاله در این نشریه، 3.000.000ریال است که 1.000.000 ریال، پیش از ارسال به داوری و  2.000.000 ریال پیش از پذیرش چاپ مقاله از نویسندگان دریافت می‌شود.

توجه: ارائه گواهی پذیرش مشروط به انجام اصلاحات و تأیید داوران، تأیید اعضای گروه دبیران و رعایت فرمت محتوایی و ساختاری نشریه است. با توجه به ضوابط نشریه و تعداد مقالات پذیرش شدۀ در صف انتظار، امکان ارائه پذیرش برای شماره یا دورۀ مشخص وجود ندارد، این موضوع در کاربرگ تعهد، به اطلاع نویسندگان رسیده و امضای تعهدنامه به منزلۀ موافقت و احترام نویسنده(گان) به قوانین نشریه است.

کلیه نویسندگان مقالات فارسی و انگلیسی موظفند مقالات خود را در قالب مقالات فارسی و  English Paper Template تهیه و همه استانداردهای مندرج در راهنمای نویسندگان را رعایت نمایند. همچنین برای مقالات انگلیسی ارسال فایل چکیده مبسوط فارسی در قالب چکیده مبسوط فارسی درج شده در راهنمای نویسندگان الزامی است. 


   

پژوهشی اصیل

ارتباط ذهن آگاهی و خودکارآمدی مادران با تعاملات والد-فرزند کودکان دبستانی در دوره قرنطینه خانگی ناشی از کرونا ویروس

صفحه 1-19

10.22051/jwfs.2023.39487.2831

زهره هاشمی؛ آوا عظیمیان مقدم؛ سامره اسدی مجره


اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر ادراک از ساختار قدرت در خانواده بر نگرش به مردسالاری و شفقت خود در زنان قربانی خشونت خانگی: یک مطالعه موردی خط پایه

صفحه 20-37

10.22051/jwfs.2023.39583.2833

فاطمه بدخش؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ آزاده چوب فروش زاده


استرس شغلی و رضایت زناشویی در پرستاران متأهل: نقش میانجی خودتنظیمی در رابطه

صفحه 38-55

10.22051/jwfs.2023.39859.2847

سیده فاطمه موسوی


تجربه زیسته زنان و مردان متأهل ایرانی از تعامل با یکدیگر در رابطه زناشویی: یک مطالعه ی کیفی مبتنی بر رویکرد روان‌درمانی تحلیلی کارکردی(FAP)

صفحه 56-80

10.22051/jwfs.2023.40091.2857

زهرا نجفلوی ترکمانی؛ احمد علیپور؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ مجید صفاری نیا


چالش های فرزندآوری در زنان تحصیلکرده دارای سه فرزند و بیشتر و راهبردهای ترغیبی

صفحه 81-103

10.22051/jwfs.2023.38895.2813

سپیده اکبری؛ مهرانگیز شعاع کاظمی


 

تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 198
تعداد نویسندگان 442
تعداد مشاهده مقاله 465,616
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 181,690
نسبت مشاهده بر مقاله 2351.6
نسبت دریافت فایل بر مقاله 917.63
 
تعداد مقالات ارسال شده 2,308
تعداد مقالات رد شده 1,941
درصد عدم پذیرش 84
تعداد مقالات پذیرفته شده 152
درصد پذیرش 7
زمان پذیرش (روز) 328
تعداد پایگاه های نمایه شده 19
تعداد داوران

ابر واژگان