«اطلاعات نشریه»

نوع نشریه:   علمی

تناوب انتشار:  فصلنامه

کشور محل چاپ: ایران

سال‌وماه آغاز  انتشار: پاییز 1392

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

مدت زمان داوری:  چهار تا شش  ماه

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه الزهرا(س)

درصد پذیرش در دو سال اخیر: 6-4 درصد

نوع  داوری:  دوسو ناشناس با حداقل 2 داور

شیوۀ منبع‌نویسی: APA ویرایش هفتم (2020) 

حوزۀ  تخصصی انتشار:  مطالعات در حوزۀ زن و  خانواده

شاپای چاپی و  الکترونیکی:  2692-2345 /2004-2538

وضعیت دسترسی به متن  کامل مقالات:   دسترسی باز  و  رایگان

ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:  0.343

اختیار غیرتجاری - غیر اشتقاقی  Cc - By - NC - ND  

زبان نشریه: سه شماره فارسی(چکیده  کوتاه و مبسوط  انگلیسی)و یک شماره انگلیسی 

هزینه داوری و  چاپ مقالات:  1.000.000  هزینه بررسی  و  2.000.000 ریال هزینه چاپ 

نوع مقالات قابل انتشار:  پژوهشی،  مروری، مرور  نظام‌مند،  فراتحلیل،  مفهومی،  نقطه‌نظر،  موردی

نمایه در SID، Google Scholar، DOAJ، NOORMAGZ، CIVILICA، ISC، Magiran، RICeST

بررسی سرقت ادبی: جهت انجام مشابهت یابی و پیشگیری از سرقت ادبی برای مقالات فارسی از نرم افزار سمیم نور و برای مقالات انگلیسی از برنامه iThenticate استفاده می‌شود.

رایانامه نشریه:  jwfs@alzahra.ac.ir

نشریه مطالعات زن و خانواده از منشور اخلاقی «COPE» تبعیت می‌کند.

«نکات مورد توجه»

نویسندگان محترم  لطفاً قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایند. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد. نشریه از پذیرش مقالات خارج از اهداف مندرج در بخش اهداف و چشم ­انداز، خارج از فرمت تعریف‌­شده در راهنمای نویسندگان معذورست.

 نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل کاربرگ تعهد و  کاربرگ تعارض منافع مندرج در بخش راهنمای نویسندگان هستند. نویسندگان محترم همچنین می‌توانند برای نگارش مقاله طبق ضوابط نشریه، به راهنماهای موجود در بخش ابزارهای پرکاربرد مراجعه نمایند.

هزینه چاپ مقاله در این نشریه، 3.000.000ریال است که 1.000.000 ریال، پیش از ارسال به داوری و  2.000.000 ریال پیش از پذیرش چاپ مقاله از نویسندگان دریافت می‌شود.

توجه: ارائه گواهی پذیرش مشروط به انجام اصلاحات و تأیید داوران، تأیید اعضای گروه دبیران و رعایت فرمت محتوایی و ساختاری نشریه است. با توجه به ضوابط نشریه و تعداد مقالات پذیرش شدۀ در صف انتظار، امکان ارائه پذیرش برای شماره یا دورۀ مشخص وجود ندارد، این موضوع در کاربرگ تعهد، به اطلاع نویسندگان رسیده و امضای تعهدنامه به منزلۀ موافقت و احترام نویسنده(گان) به قوانین نشریه است.

کلیه نویسندگان مقالات فارسی و انگلیسی موظفند مقالات خود را در قالب مقالات فارسی و  English Paper Template تهیه و همه استانداردهای مندرج در راهنمای نویسندگان را رعایت نمایند. همچنین برای مقالات انگلیسی ارسال فایل چکیده مبسوط فارسی در قالب چکیده مبسوط فارسی درج شده در راهنمای نویسندگان الزامی است. 


   

پژوهشی اصیل

مطالعه کیفی پیامدهای تجرد قطعی دختران

صفحه 10-35

10.22051/jwfs.2022.38040.2783

اکبر طالب پور؛ معصومه بیرانوند


شناسایی نگرش مشاوران خانواده نسبت به علل پیدایی روابط فرازناشویی زوجین شهر تهران

صفحه 36-60

10.22051/jwfs.2021.35576.2668

محمدحسین افشاری کرمانی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدحسین هاشمیان


نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقهاء امامیه در عدم وجوب استبراء زانیه غیر باردار

صفحه 61-83

10.22051/jwfs.2022.36437.2707

عبدالصمد علی آبادی


روایت‌پژوهی زندگی زنان سرپرست‌خانوار تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)

صفحه 84-106

10.22051/jwfs.2022.33699.2564

فاطمه صدرنبوی؛ مجید فولادیان؛ هانیه دانشور؛ مریم آقاسی زاده


حقوق زنان در کشاکش عرف و شرع: مواجهه زنان با چالش های برخورداری از حق اشتغال و استقلال مالی

صفحه 107-131

10.22051/jwfs.2022.32866.2523

مریم رحیمی سجاسی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ عبدالحسین کلانتری


تدوین چارچوب آموزشی توسعه قابلیت های وجودی مادران ایرانی: یک پژوهش کیفی*

صفحه 132-151

10.22051/jwfs.2022.37105.2732

فهیمه کشاورزی؛ بابک شمشیری


 

تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 174
تعداد نویسندگان 394
تعداد مشاهده مقاله 415,278
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 165,782
نسبت مشاهده بر مقاله 2386.66
نسبت دریافت فایل بر مقاله 952.77
 
تعداد مقالات ارسال شده 2,228
تعداد مقالات رد شده 1,895
درصد عدم پذیرش 85
تعداد مقالات پذیرفته شده 145
درصد پذیرش 7
زمان پذیرش (روز) 329
تعداد پایگاه های نمایه شده 19
تعداد داوران

ابر واژگان