راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترمی که نشریه علمی «مطالعات زن و خانواده» را برای ارسال مقاله خود انتخاب کرده‌اند، ضمن سپاس از توجه به این نشریه، برای آشنایی با چگونکی ثبت‌نام در سامانه به زیرمنوی همین بخش، تحت عنوان «راهنمای ثبت‌نام در سامانه» و برای چگونگی ارسال مقاله زیرمنوی «راهنمای ارسال مقاله» را انتخاب کنید.

نویسندگان محترم می‌بایست برای آشنایی با قالب مقالات مورد پذیرش این نشریه پیش از ارسال به داوری به زیرمنوی«راهنمای نگارش مقاله» مراجعه نموده و با تنظیم مقالات خود در این قالب از حیث شکلی، ساختاری و محتوایی احتمال پذیرش مقالات خود را در نشریه افزایش دهند. بدین منظور برای ارجاع صحیح منابع لاتین از Google Scholar، استفاده از مشابهت‌یاب همیاب، چگونگی ساخت ORCID و چگونگی هایپرلینک‌کردن لینک منابع خود به بخش ابزارهای پرکاربرد مراجعه نمایید.

زیرمنوی «نکاتی در مورد مقاله‌نویسی» راهنمای مختصری در خصوص موضوعات و مسائل موجود در حوزۀ مقاله‌نویسی است که نویسندگان با ارجاع به برخی وب‌سایت‌ها از نکات رایج و مهم در خصوص کیفیت یک مقالۀ علمی اطلاعاتی حاصل می‌نمایند.