استفاده از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب

نویسندگان نشریه مطالعات زن و خانواده، می توانند از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب برای بررسی سرقت علمی در مقالات خود استفاده نمایند. 

این سامانه در حال حاضر 88,337 مقاله کنفرانسی از 2,412 کنفرانس، 512,092 مقاله از 2,051 نشریه و 30,364 مقاله از بستر وب را پوشش می دهد.

لینک سامانه:  https://hamyab.sinaweb.net