راهنمای ثبت داوری در Publons

Publons - IOPscience - Publishing Support                                                                                           Publons - IOPscience - Publishing Support

 

Publons سرویسی است که به محققان امکان می‌دهد داوری انجام‌شدۀ خود را در سطح بین‌المللی معرفی و ضمن درج آنها ردیابی و به رسمیت شناخته گردد. بدین وسیله پس از ثبت داوری‌های خود در سامانۀ Publons، تعداد داوری‌ها به تفکیک نام نشریات در این سامانه ثبت و به نمایش در می‌آید.لذا مقالات، ارجاعات، و داوری‌های انجام‌شده در یک نشریه می‌تواند در سامانه Publons متمرکز و موجب ارتقای علمی و دانشگاهی شما در سطح بین‌المللی شود. یک محقق پس از داوری یک مقاله، به منظور ثبت داوری خود در این سامانه، ضروری است مراحل زیر را انجام می‌دهد:

1. Registration in Publons: https://publons.com/about/home/

2. پس از ثبت‌نام و واردکردن اطلاعات در صفحه شخصی عضو Publons می‌شوید و نتیجه به ایمیل شما اطلاع‌رسانی می‌شود.

3. پس از داوری هر مقاله، داوری خود را در Publons وارد نمایید. برای افزودن داوری خود در Publons برخی نشریات هنگام انجام داوری از شما سوال می‌شود که آیا تمایل دارید داوری شما به طور خودکار به Publons اضافه شود. لذا به صورت زیر با کلیلک بر روی گزینه yes، دداوری انجام‌شده به صورت خودکار به سامانه منتقل خواهد شد.

4. غالب نشریات، فاقد این گزینه هستند. برای اضافه‌کردن انجام داوری کافی است که ایمیل تشکر نشریه را که بابت انجام داوری به شما ارسال شده است، را به آدرس reviews@publons.com فوروارد کنید.

5. بعد از وصول پاسخ Publons، این داوری به تعداد داوری‌های تأییدشدۀ شما در سامانه Publons اضافه می‌شود. به این ترتیب، تعداد Verified reviews و نام نشریات به صورت زیر نمایش داده می‌شود: