هزینه‌های پردازش مقاله

هزینه‌های پردازش مقاله در نشریه مطالعات زن و خانواده در سال1403، در مجموع، 8.000.000 ریال است که در دو مرحله اعم از هزینه بررسی اولیه به مبلغ 2.500.000 ریال، (پس از تایید صلاحیت مقاله برای ورود به مرحله ارزیابی توسط دبیر تخصصی) و  5.500.000 ریال (پس از تأمین نظرات داوران و پیش از اعلام پذیرش علمی چاپ مقاله) از نویسندگان از طریق پرداخت درون سامانه‌ای دریافت می‌شود.

توجه:چکیده مبسوط انگلیسی نویسندگان، پس از پذیرش علمی مقاله و تایید چکیده مبسوط فارسی توسط دبیر تخصصی نشریه، تنظیم می شود و پس از تایید ویراستاری آن توسط ویراستار انگلیسی نشریه قابل چاپ خواهد بود. لذا نویسندگان محترم می توانند چکیده مبسوط انگلیسی خود را به تایید ویراستار نشریه برسانند و یا پس از تایید ساختار و محتوای فارسی آن توسط دبیر تخصصی نشریه، برای ترجمه به ویراستار نشریه ارسال نمایند. تمامی هزینه های این بخش توسط نویسنده با ویراستار انجام می شود.

لازم به ذکر است تمامی هزینه‌های بررسی و چاپ به حساب دولتی واریز می‌شود وغیرقابل برگشت است. مبالغ هرسال توسط هیأت امنای دانشگاه مشخص و به نشریات ابلاغ می‌شود.