دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 20، خرداد 1400، صفحه 212-9 

پژوهشی اصیل

ارزیابی تأثیر طلاق بر بزه دیدگی زنان شهر تبریز

صفحه 9-36

10.22051/jwfs.2020.24624.2023

جمال بیگی؛ رقیه خدادادی


مدل‌یابی علّی طلاق عاطفی در زنان بر اساس صفات تاریک شخصیت: با نقش میانجی عزت نفس جنسی

صفحه 37-58

10.22051/jwfs.2021.31290.2414

سجاد بشرپور؛ مهران فریور؛ متینه عبادی


نقش واسطه ای خود-متمایزسازی در ارتباط بین هم‌وابستگی و آزار عاطفی در دانشجویان زن متاهل

صفحه 59-84

10.22051/jwfs.2021.31455.2427

وفا مصطفی؛ هادی میرزاپور؛ هاجر فلاح زاده؛ امید حمیدی


مزاحمت خیابانی در میان زنان؛ ازتجربه‌های تروماتیک تا حساسیت‌زدایی(مورد مطالعه: دختران دانشجوی دانشگاه یاسوج)

صفحه 85-107

10.22051/jwfs.2020.31997.2464

سید صمد بهشتی؛ یاسر رستگار؛ خیری حمیدپور


روایت زنان زندانی از علل و زمینه های معاونت در قتل عمد همسر و رابطة نامشروع

صفحه 108-128

10.22051/jwfs.2021.32487.2497

مهتاب مافی؛ حسین فکر آزاد؛ امیر مسعود امیر مظاهری


افزایش کیفیت زناشویی در در بستر باورهای سنتی جامعه: یک مطالعه نظریه زمینه‌ای

صفحه 129-161

10.22051/jwfs.2021.33873.2572

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ عارفه مهدیه


تحلیل داده بنیاد احساس ناامنی زنان در پاندمی کرونا

صفحه 162-188

10.22051/jwfs.2021.34034.2579

غلامرضا تاج بخش


گونه‌شناسی دختران ازدواج نکردۀ ایلامی برحسب دلایل تجرد

صفحه 189-212

10.22051/jwfs.2021.30359.2366

محمد گنجی؛ حسن پیری؛ مرتضی واحدیان