پژوهشی اصیل

1. سنت واسطه‌گری ازدواج؛ از مسأله شناسی تا توانمندسازی آموزشی (موردمطالعه: واسطه‌گری ازدواج در شهر مشهد)

صفحه 9-33

10.22051/jwfs.2021.35622.2672

حسین مهربانی فر؛ مهدیه دژبرد؛ کبری امامی


2. بررسی رابطه بین سبک‌های مقابله‌ای مادر و عملکرد فیزیکی و هیجانی کودکان با میانجی‌گری طرح‌واره‌های ناسازگار رهاشدگی و بی‌اعتمادی مادر در دوران شیوع کووید 19

صفحه 34-57

10.22051/jwfs.2020.32349.2484

روشنک خدابخش پیر کلانی؛ عارفه رنجبر؛ مریم جان فدا


3. چالش ها و راهکارهای توانمند سازی اجتماعی زنان در قرآن و روایات

صفحه 58-79

10.22051/jwfs.2020.33003.2524

زهرا رضازاده عسکری؛ حمیدرضا حاجی بابایی؛ زینب ثمنی


4. کندوکاوی در روش های کاربردی مدیریت زمان در خانواده

صفحه 80-99

10.22051/jwfs.2021.32991.2522

مرضیه محمدی آرام؛ مجید حیدری فر؛ احمد سعدی


5. تجارب زیسته مدیران زن مدارس از تعادل کار و زندگی

صفحه 100-126

10.22051/jwfs.2021.32916.2519

صباح عباسی؛ بهبود یاریقلی؛ پیمان یارمحمدزاده


6. ویژگی های روان سنجی مقیاس رفتارهای دلبستگی در افراد متأهل ایرانی

صفحه 127-147

10.22051/jwfs.2021.21681.2598

فاطمه هاشمی گلپایگانی؛ سیده منور یزدی


7. اخلاق تشریع کیفر برای بانوان در فقه امامیه

صفحه 148-167

10.22051/jwfs.2021.34249.2595

علی محمدیان؛ بتول سلحشور


8. مطالعه رابطه‌ کیفیت ارتباطات زناشویی والدین و شادکامی کودکان

صفحه 168-192

10.22051/jwfs.2021.36098.2695

افسون ملازاده نوران؛ مهرانگیز شعاع کاظمی؛ محسن بدره