روایت زنان زندانی از علل و زمینه های معاونت در قتل عمد همسر و رابطة نامشروع

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22051/jwfs.2021.32487.2497

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در حوزة جرایم خانوادگی اتفاق می افتد، همسرکشی است که در آن مرد یا زن، همسر خود را به قتل می رساند. همسرکشی علاوه بر تأثیرات خانوادگی، پیامدهای منفی بر جامعه به جا می گذارد. این پژوهش با هدف تحلیل روایت زنان زندانی از «علل و زمینه های معاونت در قتل عمد همسر و رابطة نامشروع» سعی بر یافتن علل مؤثر بر همسرکشی دارد. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی و با استفاده از تکنیک مشاهده و مصاحبة عمیق به روایت 13 نفر از زنانی که به جرم معاونت در قتل عمد همسر و رابطة نامشروع در ندامتگاه شهر ری زندانی بوده‌اند پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد همسر کشی زندانیان در بستری فرهنگی، اجتماعی رخ داده است، به این معنا که مجموعة عواملی در زندگی آن ها در کنارهم قرار گرفته که منجر به بروز این اتفاق گردیده است که مهمترین آن ها عبارت است از نارضایتی جنسی زن، خشونت خانگی، دغدغه های ذهنی زن نسبت به طلاق، نوع و شیوة ازدواج و اعتیاد مرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrated women prisoners about the causes and contexts of the deputy in the premeditated murder of her husband and illegitimate relationship

نویسندگان [English]

  • Mahtab Mafi
  • Hossin fekrazad 1
  • Amir masoud Amir mazaheri 2
1 Assistant professor welfare university
2 Associate professor Islamic azad sohanak
چکیده [English]

One of the most important problems in the field of domestic crime is spousal murder in which a man or woman kills his wife or her husband. In addition to family effects, spousal murder has negative consequences for society.The aim of this study is to analyze th narrative of women prisoners about the causes and contexts of the deputy in the intentional murder of her husband and the illegitimate relationship, and to try to find the effective reasons for the murder of her husband.
The present study has taken a qualitative approach and using the technique of observation and in-depth interviews, has narrated the story of 13 women who were convicted of assisting in the intentional murder of their husbands and having an illicit relationship in the Rey City Penitentiary. Research findings show that the murder of prisoners took place in a socio cultural context, in the sense that a set of factors in their lives were put together that led to this occurrence that the most important of which are female Sexual dissatisfaction, domestic violence, female mental concerns about divorce, type and manner of marriage and male addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women prisoners
  • Intentional homicide
  • Domestic Violence
  • Illegal relationship