دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 22، پاییز 1400 
7. پیش‌بینی دلزدگی زناشویی زوجین بر اساس اهمال‌کاری و سبک زندگی

10.22051/jwfs.2021.35066.2645

شهلا آمره ئی برچلوئی؛ ابوالقاسم خوش‌کنش؛ هاجر فلاح زاده