پژوهشی اصیل

بررسی فقهی - حقوقی سن ازدواج در حقوق ایران

صفحه 9-28

10.22051/jwfs.2020.28530.2266

زینب موسوی؛ الهام شریعتی؛ خدیجه مظفری سیبنی


روایت زنان از موانع آرامش در زندگی زناشویی

صفحه 29-74

10.22051/jwfs.2020.31953.2461

شهره روشنی؛ نهله غروی نائینی؛ سوسن باستانی


پیش بینی روابط فرا زناشوئی براساس ویژگی‌های شخصیتی، رضایت جنسی و سبک‌های دلبستگی

صفحه 75-97

10.22051/jwfs.2020.20783.1780

مالک میرهاشمی؛ زهرا اکبری مقدم


بررسی زمینه‌ها و علل تمایل مادران ایرانی برای آموزش زبان انگلیسی به فرزندان در سنین پیش از دبستان

صفحه 98-133

10.22051/jwfs.2020.33835.2569

خدیجه کریمی علویجه


رفتار مصرفی باورمند: کاوشی زمینه مند در الگوهای رفتار مصرفی زنان در مزون های شهر یزد

صفحه 134-160

10.22051/jwfs.2020.29221.2302

منوچهر علی نژاد؛ محمد مبارکی؛ فاطمه ملایی


مقایسه ادراک از محیط کلاس، سرزندگی تحصیلی و قلدری در کودکان با خانواده تک والد و عادی

صفحه 161-183

10.22051/jwfs.2020.30051.2351

احمد زندوانیان؛ رضوان میرجلیلی؛ مریم صالح زاده


پیش بینی علایم اختلال شخصیت مرزی بر اساس رابطه والد فرزند و حمایت اجتماعی ادراک شده: نقش میانجی شفقت خود، بخشودگی و عزت نفس

صفحه 184-204

10.22051/jwfs.2020.30205.2358

سارا زادافشار؛ ناهید اکرمی