پژوهشی اصیل

تحلیل و نقد شاکله نظریه تفسیری فضل‌الرحمن به‌مثابه مبنایی روش‌شناختی برای برخی خوانش‌های زنانه‌نگر از قرآن کریم

صفحه 9-35

10.22051/jwfs.2020.23273.1932

محسن بدره؛ عزت السادات میرخانی؛ طوبی شاکری گلپایگانی


تدوین و اولویت‌بندی استراتژی‌های نشاط آفرینی سازمانی برای زنان دانشگاهی (با عنایت بر نقش‌های چندگانۀ زنان)

صفحه 37-78

10.22051/jwfs.2020.25057.2049

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ سوسن قهرمانی قاجار؛ نرگس حسن مرادی


مطالعه کیفی احساس امنیت زنان در محیط خانواده مورد مطالعه: زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهرستان کرج

صفحه 79-114

10.22051/jwfs.2020.20670.1774

صادق جهانبخش گنجه


نقش زنان در توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد

صفحه 115-136

10.22051/jwfs.2020.24167.1996

علی شیرخانی؛ معصومه پیرویسی


بررسی تفاوت‌های درون، بین و فراجنسیتی فلات زدگی شغلی اعضای هیأت علمی مورد مطالعه دانشگاه‌های تهران و اهواز

صفحه 137-162

10.22051/jwfs.2020.21453.1877

آرمان حیدری؛ مرضیه شهریاری


مردان و واگذاری وکالت در طلاق: پیامدها از منظر صاحب نظران

صفحه 163-188

10.22051/jwfs.2020.23972.1977

سیده عالیه آذرطوس؛ نعمت الله کرم اللهی


وضعیت «هویت من» تک‌فرزندان در مقایسه با سه الگو از نوجوانان دارای همشیر

صفحه 189-206

10.22051/jwfs.2019.22293.1872

محمود خلیلیان شلمزاری