دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 19، بهمن 1399 

پژوهشی اصیل

مختصات مفهومی «تهدید و خطر جانی مادر» در قوانین سقط درمانی (تناظر ماده واحده سقط درمانی 1384 و تبصره ماده 718 ق.م.ا)

صفحه 1-20

10.22051/jwfs.2020.30736.2382

طه زرگریان؛ محمد جعفر صادق پور؛ میثم خزائی


مطالعه نحوه مقابله زنان با چالش‌های مرحله زوجی بر اساس سبک هویتی آنان

صفحه 21-41

10.22051/jwfs.2020.31075.2400

شکرانه رهبری؛ مطهره وکیلی؛ آسیه شریعتمدار


پیش بینی سلامت و بیماری روانی بر اساس رفتارهای ارتقاء ‌دهنده سلامت دینی و صبر در دختران دانشجو در دوران پاندمی کرونا

صفحه 42-64

10.22051/jwfs.2021.34547.2609

سیده اسماء حسینی


شاخص های خانواده سالم از منظر افراد شاغل: یک مطالعه نظریه زمینه ای

صفحه 65-81

10.22051/jwfs.2020.31271.2413

زهره خسروی؛ مهسا مهدی زاده؛ لیلا چراغ ملایی


واکاوی حقوقی حمایت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی با نگاهی به قوانین ایران و معاهدات بین المللی

صفحه 82-102

10.22051/jwfs.2020.32749.2512

فاطمه پورمسجدیان؛ سید نصرالله ابراهیمی


تأثیر دین‌داری والدین بر روی نگرش آنها نسبت به فرزندآوری

صفحه 103-121

10.22051/jwfs.2020.32670.2509

محمد یاوریان بائی؛ حبیب الله حلیمی جلودار؛ فرشته باعزت