دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1396، صفحه 1-238 

پژوهشی اصیل

سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن

صفحه 9-30

10.22051/jwfs.2017.8930.1108

مریم احمدیه؛ جواد حبیبی تبار


الگویابی رابطه میان نظام‌های مغزی-رفتاری و تعارضات بین والدین با مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان با میانجی‌ پاسخ‌های شناختی-هیجانی-رفتاری

صفحه 31-59

10.22051/jwfs.2017.12834.1296

فاطمه کلانتری؛ سعید قنبری؛ مجتبی حبیبی؛ ابراهیم علیزاده


تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد

صفحه 61-99

10.22051/jwfs.2017.15005.1430

ندا ملکی فاراب؛ فروغ الصباح شجاع نوری؛ حسین بستان نجفی؛ سیمین حسینیان؛ محمدمهدی لبیبی


مفهومی

بررسی حقوقی وضعیت تابعیت و بی تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر

صفحه 101-128

10.22051/jwfs.2017.10521.1166

لطیفه حسینی


پژوهشی اصیل

بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت با ارزش های ازدواج درجوانان

صفحه 129-152

10.22051/jwfs.2017.12209.1256

مریم اخوان غلامی؛ مژگان حیاتی؛ فاطمه رجبی سرخنی؛ خدیجه روزی جو کورعباسلو


تبیین و بررسی دیدگاه های مستنبط از آیات و روایات در مورد سیاست راهبردی تکثیر موالید و افزایش جمعیت در اسلام

صفحه 153-192

10.22051/jwfs.2017.9418.1127

زهرا سادات میرهاشمی؛ طاهره جلیلی کلهری


بررسی تطبیقی تعیین‌کننده‌های استفاده از روش‌های پیش‌گیری از حاملگی در مناطق شهری و روستایی شهرستان ایلام

صفحه 193-220

10.22051/jwfs.2017.5251.

فرشته نوروزی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حاتم حسینی


تعادل عاطفی و الگوهای ارتباطی در خانواده: مطالعه ای مقایسه ای بین خانواده های با و بدون فرزند کم توان

صفحه 221-238

10.22051/jwfs.2017.12893.1299

دانا محمد امین زاده؛ سمیه کاظمیان؛ معصومه اسمعیلی