دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-238 
3. تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد

صفحه 61-99

ندا ملکی فاراب؛ فروغ الصباح شجاع نوری؛ حسین بستان نجفی؛ سیمین حسینیان؛ محمدمهدی لبیبی


5. بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت با ارزش های ازدواج درجوانان

صفحه 129-152

مریم اخوان غلامی؛ مژگان حیاتی؛ فاطمه رجبی سرخنی؛ خدیجه روزی جو کورعباسلو