دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397 
3. بررسی حق دریافت اجرت‎المثل فعالیت‌های زوجه و امکان جمع آن با حقوق مالی ویژۀ طلاق

صفحه 59-88

10.22051/jwfs.2018.7260.1026

یوسف سبحانی؛ افلاطون اسفندیاری مهنی؛ مصطفی رضایی استخروییه؛ فاطمه جلالی فر


5. فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه طلاق در ایران

صفحه 111-143

10.22051/jwfs.2017.15089.1438

علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه؛ سهیل صادقی؛ وحید جان محمدی لرگانی؛ طاهره لطفی