دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، مهر 1397 

پژوهشی اصیل

مدل ساختاری ارتباط بین تجربیات کودک‏آزاری، مهارت‏های ارتباطی و ویژگی‌های شخصیت مرزی در جمعیت زنان

صفحه 5-24

10.22051/jwfs.2017.15931.1479

سعیده دانشمندی؛ زهرا ایزدیخواه؛ حسین علی مهرابی


بررسی میزان انطباق واقعیتِ روابط زناشویی در ایران با مفهوم رابطۀ ناب گیدنز

صفحه 25-58

10.22051/jwfs.2019.17504.1584

اسماعیل جهانی دولت آباد


بررسی حق دریافت اجرت‎المثل فعالیت‌های زوجه و امکان جمع آن با حقوق مالی ویژۀ طلاق

صفحه 59-88

10.22051/jwfs.2018.7260.1026

یوسف سبحانی؛ افلاطون اسفندیاری مهنی؛ مصطفی رضایی استخروییه؛ فاطمه جلالی فر


بررسی اکتشافی دلایل تأخیر در سن ازدواج از دیدگاه دختران دانشجوی شهر تهران

صفحه 86-110

10.22051/jwfs.2017.14955.1426

منصوره زارعان


فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه طلاق در ایران

صفحه 111-143

10.22051/jwfs.2017.15089.1438

علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه؛ سهیل صادقی؛ وحید جان محمدی لرگانی؛ طاهره لطفی


مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی بر مبنای طرح‌واره درمانی و زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تاب‌‌آوری خانواده

صفحه 145-163

10.22051/jwfs.2017.13919.1361

معصومه همتی؛ محمدابراهیم مداحی؛ سیمین حسینیان؛ جواد خلعتبری


ارائه مدلی برای خرید آنلاین در میان زنان با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد

صفحه 145-163

10.22051/jwfs.2019.19159.1671

اسمعیل شکری؛ کامبیز حیدرزاده؛ روح اله زابلی


اثربخشی آموزش همسرداری مبتنی بر شفقت بر بهبود روابط خانوادگی، تعارضات زناشویی، بخشش و صمیمیت زوجین ناشنوا و کم‌شنوای شهر اصفهان

صفحه 199-223

10.22051/jwfs.2017.15408.1452

زهرا یوسفی؛ ریحانه کریم نژاد


تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر تعارض هویتی زنان شهر نقده

صفحه 225-255

10.22051/jwfs.2018.15019.1431

مینا معروف پور؛ خدیجه سفیری


شفقت خود و دین‌داری به‏عنوان پیش‎بین‏های حفظ رابطه زوجین

صفحه 257-277

10.22051/jwfs.2017.15168.1442

سکینه جمعه نیا؛ محمود جاجرمی؛ علیرضا قربانی