دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، خرداد 1397، صفحه 1-10 

پژوهشی اصیل

رویکردی حقوقی به تفاوت‌های نسلی در تعاملات زناشویی(مطالعه موردی زنان شهر تهران)

صفحه 1-26

10.22051/jwfs.2017.12975.1305

ام البنین چابکی


هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل

صفحه 37-48

10.22051/jwfs.2017.10888.1187

مژده کیانی؛ زینب ترکان


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد وجودی بر نگرش زندگی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

صفحه 49-67

10.22051/jwfs.2017.11358.1213

زهرا امان زاد؛ سیمین حسینیان


رابطه بین نگرش به والدین،اعتماد در روابط بین فردی ونگرش به ارتباط قبل از ازدواج با رغبت به ازدواج در جوانان مجرد شهر اصفهان

صفحه 469-92

10.22051/jwfs.2017.12691.1293

مهشید ریاحی؛ فلور خیاطان


بدرفتاری عاطفی و اختلالات درونی سازی شده در دختران نوجوان: نقش میانجی گر تنظیم هیجان

صفحه 93-108

10.22051/jwfs.2017.13819.1352

فاطمه عرفانی فر؛ فریبا زرانی؛ امید شکری


بررسی مقایسه‌ای نقش خودکارآمدی مادرانه و فراهیجان مادر بر تنظیم هیجانی کودکان دارا و فاقد پدر در مقطع سنی 8 تا 11سال

صفحه 109-131

10.22051/jwfs.2017.12736.1291

زهرا شیخ عطار؛ فریده سادات حسینی؛ سید موسی گلستانه


اثر بخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول

صفحه 133-147

10.22051/jwfs.2017.12987.1306

رقیه میرزازاده؛ فریده حسین ثابت؛ احمد برجعلی


جهت‌گیری نسبت به کنترل اجتماعی (نمونه‌پژوهی: نوع‌شناسی جهت‌گیری نسبت به مقررات پوشش در بین زنان دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد)

صفحه 149-176

10.22051/jwfs.2017.12297.1264

ایدا مرکزی؛ فاطمه جمیلی کهنه شهری؛ ابوالقاسم شهریاری


تاثیرآموزش مهارت های ارتباطی وحل مساله مذهب محور بر رضایت زناشویی زنان در آستانه طلاق

صفحه 177-195

10.22051/jwfs.2017.10170.1153

نجمه حمید؛ حمیده ابافت؛ عباس بنی طی


اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تن‌انگاره و باورهای غیرمنطقی زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحه 197-216

10.22051/jwfs.2017.12924.1302

مرتضی ترخان