دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 31، آذر 1402، صفحه 1-116 

پژوهشی اصیل

تجربه زیسته ادراک‌شده زنان در واکنش به خیانت همسر: یک مطالعۀ پدیدارشناختی

صفحه 1-19

10.22051/jwfs.2023.41277.2895

عباس امان الهی؛ رضا سروستانی؛ ذبیح اله عباس پور؛ حمید فرهادی راد


ساختار قدرت خانواده و رضایت جنسی زنان

صفحه 20-44

10.22051/jwfs.2023.41142.2887

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ الهام حسین زاده


بررسی رابطه فعالیت آموزش مجازی معلمین زن با کارکرد خانواده، تعارض و دلزدگی زناشویی در ایام قرنطینه کرونا

صفحه 45-61

10.22051/jwfs.2023.42585.2940

فاطمه حشمتی؛ سید محسن اصغری نکاح؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی


پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس تمامیت‌خواهی زوجی و تاب‌آوری

صفحه 62-83

10.22051/jwfs.2023.42658.2937

سهیلا غنی آبادی؛ هاجر فلاح زاده؛ وفا مصطفی


رابطه بین الگوهای ارتباطی با تحمل پریشانی زنان متأهل: نقش واسطه‌ای جو عاطفی خانواده

صفحه 84-101

10.22051/jwfs.2024.42244.2920

نارین عباسی؛ سمیه کشاورز؛ علیرضا کاکاوند