دیدگاه تعدادی از زنان در مورد سن مناسب مادر در زمان تولد اولین فرزند در تهران

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر زنان در ایران، اولین فرزند خود را با تأخیر به دنیا می‌آورند. با افزایش فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند، مرحله نوینی از زندگی بدون فرزند، در مسیر زندگی افراد ایجاد شده است. برخی از تحقیقات جمعیتی اخیر در ایران نشان دادند که زنان اولین فرزند خود را به‌طور متوسط در فاصله نزدیک به چهار سال از ازدواج به دنیا می‌آورند و تمایلی برای تأخیر طولانی ندارند. هدف اساسی مقاله حاضر شناخت نگرش زنان در مورد سن مناسب مادر در تولد اولین فرزند است. هدف دیگر این مقاله شناسایی سازوکارهایی است که مانع تأخیر بیشتر در تولد اولین فرزند می‌شود. داده‌های مورد نیاز برای این مطالعه با رویکردی کیفی و به‌کارگیری مصاحبه عمیق با 30 زن ازدواج کرده 49- 20 ساله طی سال‌های 1390-1389 جمع‌آوری گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سن مناسب برای فرزند آوری در نمونه مورد مطالعه اواسط دهه 20 سالگی و به ویژه 24 سالگی است و بسیاری از پاسخگویان، فرزند آوری در سنین بالا (بالای 30 سال) را به عنوان یک رفتار غیر هنجاری تلقی می‌کردند. زنان تمایلی به تأخیر تولد اولین فرزند به سنین بالای 30 سال را ندارند. یافته‌ها نشان داد دلایل زنان برای عدم تأخیر بیشتر دو بعد عاطفی و اجتماعی دارد. بعد عاطفی آن به نیاز عاطفی به مادر شدن و عشق به فرزند مربوط می‌شود و بعد اجتماعی تحت تأثیر سازوکارهای کنترل اجتماعی نظیر ترس از نابارور شدن و انگ نابارور بودن و ترس از عدم پذیرش و تأیید توسط دیگران، کاهش تعاملات با خانواده است که به‌طور غیرمستقیم مانع از تأخیر بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's Attitude Towards the Appropriate Age of Mother at the First Birth Timing in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabadi
  • Mohammad Jalal Abbasi Shavazi
  • Fatemeh Torabi

چکیده [English]

Women's age at the time of first child increased in Iran in recent years, women tend to have their first child at more interval of marriage. With postponement in childbearing a new stage of childlessness is created in people's life course. Some recent demography studies have shown that women have first birth within about 4 years of their marriage and do not tend to more delay. The aim of this paper is the recognition of women's attitudes about appropriate maternal age at the time of the first birth. The other purpose of this paper is to identify the mechanisms that prevent further delay in first birth. The results shown that appropriate age for having first birth is mid-20s, and in particular 24 years. Having a child at a late age (over 30) is considered by most participant as a nonnormative event . The reasons for short postponement have two dimension of emotional and social. Emotional dimension is related to the women's emotional needs to motherhood and love –child. Social dimension which is indirectly prevented further delay, is influenced by some social control mechanisms such as infertility stigma, social disapproval along with reducing continued interaction with family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Attitude| Age of Mother| Birth timing| First birth| Postponement| Motherhood| Tehran