بررسی حدود اختیارات کشورهای اروپایی در ممنوع‌کردن حجاب با تکیه بر دکترین صلاحدید دولت‌ها

نویسندگان

چکیده

اجرای دکترین صلاحدید دولت‌ها در اتحادیه اروپا، جهت احترام به حاکمیت دولت‌ها و نیز در نظر گرفتن منافع ملی آنها و در عین حال، عدم تخطی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است. بر مبنای این نظریه برای دولت‌ها اختیار و صلاحدیدی در نظر گرفته شده که از طریق آن آزادی عمل و اختیاراتی برای ایشان در تفسیر مفاد کنوانسیون اروپایی فراهم گشته تا آنها را در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون در حفظ منافع ضروری‌‌شان یاری نماید. نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص «حق‌های بنیادین بشری»، دولت‌های عضو کنوانسیون اروپایی در جهت تعلیق و یا محدود کردن این حق‌ها دارای حق به صلاحدید نمی‌باشند. لذا آنها بالطبع در خصوص حق بر حجاب با توجه به اینکه این حق به عنوان یکی از آثارِ «حق بر آزادی مذهب» محسوب شده و در عرصه حقوق بین‌الملل بشر به عنوان یکی از حق‌های بنیادین بشری در نظر گرفته می‌شود، دارای آزادی عمل و اختیار در جهت محدود نمودن آن نمی‌باشند، هرچند به نظر می‌رسد که دیوان اروپایی حقوق بشر بدون توجه به ماهیت این حق و نیز شرایط لازم برای اعمال دکترین صلاحدید از ناحیه دولتها، با اعطاء حق به صلاحدید به دولت‌ها در جهت محدود نمودن حجاب، در برخورد با این حق دچار تعارض شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Jurisdiction of European Countries in Banning Hijab by Relying on the "Margin of Appreciation"

نویسندگان [English]

  • Yaser Amin Roaya
  • Seyed Fazlollah Mousavi
چکیده [English]

The "margin of appreciation" doctrine in Europe is implemented to
respect the states' sovereignty, to consider national interests of each member state and in order
to protect the provisions of the European
Convention on Human Rights. Based on this theory, some authority
and discretion are reserved for the member states that give them freedom in interpreting the
provisions of European Convention. This allows the member states to protect their essential
interests while they remain committed to implementing the provisions of the Convention. It is
important to note that according to the approach taken by the European Court of Human Rights in
relation to the “fundamental human rights”, the states that became part of the European Convention
do not have the permission to suspend or limit these rights at their discretion because member
states are not considered eligible for this action. Since the "right of hijab" is an example of the
“right to freedom of religion" and according to the international human rights, it is considered as
a fundamental human right, so the member states do not have the discretion and the authority to put
restrictions on it. However, it seems that the European Court of Human Rights has faced a
contradiction in relation to this right by recognizing the right for each member state to limit hijab at their discretion, regardless of the nature of this right and the required conditions for application of the doctrine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hijab
  • Religious Freedom
  • Essential Interests
  • Margin of Appreciation Doctrine
  • European Convention on Human Rights