اعضای گروه دبیران

سردبیر

دکترانسیه خزعلی
استاد دانشگاه الزهرا (س)

دکترای زبان و ادبیات عرب و معارف اسلامی (فعالیت تخصصی در حوزه زنان)

فعال حوزه زنان دارای مقالات و کتب متعدد در مورد زن و خانواده، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

مدیر مسئول

دکتر سیده فاطمه موسوی
دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه الزهراء(س)

روان‌شناسی (مطالعات حوزه تعاملات زناشویی و والد-فرزند)

اعضای گروه دبیران

دکتر فریبا شایگان
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

جامعه شناسی

  • shayegan_fayahoo.com
دکتر الهام امین‌زاده
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

دکتر رضا خجسته‌مهر
رئیس انجمن روان‌شناسی خانوادۀ ایران و استاد گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

مشاوره خانواده

دکتر محمدتقی ایمان
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

جامعه شناسی

دکتر محمد‌جواد جاوید
استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

دکتر جمیله علم الهدی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

دکتر سیمین حسینیان
استاد دانشگاه الزهراء(س)

مشاوره خانواده

دکتر غلامرضا دهشیری
دانشیار روان‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)

روان‌شناسی، مشاور آمار و روش‌شناسی

دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

دکتر یاسر رضاپور میرصالح
دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اردکان یزد

مشاوره خانواده

دکتر سیده فاطمه موسوی
دانشیار گروه روان‌شناسی پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)

روان‌شناسی، تعاملات زناشویی و والد-فرزند

اعضای گروه دبیران بین المللی

Prof. Shorouk Kazem Salman
استاد دانشگاه بغداد

روان‌شناسی تربیتی

  • shurouksyahoo.com
  • +964 7802134737
Prof. Manijeh Daneshpour
استاد ممتاز گروه خانواده و زوج درمانی دانشگاه بین‌المللی الیانت، کالیفرنیا

زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی

Prof. Dalal Hassan Abbas
استاد تمدن و ادبیات اسلامی از لبنان

تمدن و ادبیات اسلامی

Prof. Timothy Baima
دانشیار مشاوره کودک، ازدواج و خانواده

مشاوره کودک، ازدواج و خانواده

کارشناس نشریه

دکتر سمانه سادات سدیدپور
کارشناس فصلنامه مطالعات زن و خانواده

دکتری- بررسی مسائل اجتماعی ایران