آ

 • آرامش زنان روایت زنان از موانع آرامش در زندگی زناشویی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 29-74]
 • آسیب نقش زنان در توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 115-136]
 • آموزش زبان انگلیسی به فرزندان در سنین پیش از دبستان بررسی زمینه‌ها و علل تمایل مادران ایرانی برای آموزش زبان انگلیسی به فرزندان در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 98-133]

ا

 • اجتماع نقش زنان در توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 115-136]
 • احساس امنیت رابطه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت در زنان شهر ایلام [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 215-254]
 • احساس امنیت مطالعه کیفی احساس امنیت زنان در محیط خانواده مورد مطالعه: زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهرستان کرج [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 79-114]
 • اختلال شخصیت مرزی پیش بینی علایم اختلال شخصیت مرزی بر اساس رابطه والد فرزند و حمایت اجتماعی ادراک شده: نقش میانجی شفقت خود، بخشودگی و عزت نفس [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 184-204]
 • ادراک از محیط کلاس مقایسه ادراک از محیط کلاس، سرزندگی تحصیلی و قلدری در کودکان با خانواده تک والد و عادی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 161-183]
 • ارتباط والد-فرزند پیش بینی علایم اختلال شخصیت مرزی بر اساس رابطه والد فرزند و حمایت اجتماعی ادراک شده: نقش میانجی شفقت خود، بخشودگی و عزت نفس [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 184-204]
 • ازدواج اثر ازدواج و طلاق مادر، درحق حضانت از منظر فقهای مذاهب اسلامی با رویکردی به نظام حقوقی ایران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 81-111]
 • ازدواج تقاطع جنسیت و خانواده : فهم مردانه از ادزواج و جدایی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 113-156]
 • ازدواج مطالعه نحوه مقابله زنان با چالش‌های مرحله زوجی بر اساس سبک هویتی آنان [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 21-41]
 • استادیوم الگوی پارادایمی حضور بانوان تماشاگر در استادیوم‌های فوتبال در ایران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 9-39]
 • اعضاء هیأت علمی بررسی تفاوت‌های درون، بین و فراجنسیتی فلات زدگی شغلی اعضای هیأت علمی مورد مطالعه دانشگاه‌های تهران و اهواز [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 137-162]
 • الگوی پارادایمی الگوی پارادایمی حضور بانوان تماشاگر در استادیوم‌های فوتبال در ایران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 9-39]
 • انگیزه‌های مادران بررسی زمینه‌ها و علل تمایل مادران ایرانی برای آموزش زبان انگلیسی به فرزندان در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 98-133]

ب

 • بانوان الگوی پارادایمی حضور بانوان تماشاگر در استادیوم‌های فوتبال در ایران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 9-39]
 • بخشودگی پیش بینی علایم اختلال شخصیت مرزی بر اساس رابطه والد فرزند و حمایت اجتماعی ادراک شده: نقش میانجی شفقت خود، بخشودگی و عزت نفس [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 184-204]
 • بلوغ بررسی فقهی - حقوقی سن ازدواج در حقوق ایران [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 9-28]
 • بهزیستی روان‌شناختی بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب آوری و بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 157-187]
 • بیماری روانی پیش بینی سلامت و بیماری روانی بر اساس رفتارهای ارتقاء ‌دهنده سلامت دینی و صبر در دختران دانشجو در دوران پاندمی کرونا [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 42-64]

پ

 • پایگاه هویت وضعیت «هویت من» تک‌فرزندان در مقایسه با سه الگو از نوجوانان دارای همشیر [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 189-206]
 • پیشگیری نقش زنان در توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 115-136]

ت

 • تأمین امنیت مدار نیازهای اعضای خانواده روایت زنان از موانع آرامش در زندگی زناشویی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 29-74]
 • تاب‌آوری بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب آوری و بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 157-187]
 • تحلیل محتوای کیفی بررسی زمینه‌ها و علل تمایل مادران ایرانی برای آموزش زبان انگلیسی به فرزندان در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 98-133]
 • تفاسیر زنانه نگر تحلیل و نقد شاکله نظریه تفسیری فضل‌الرحمن به‌مثابه مبنایی روش‌شناختی برای برخی خوانش‌های زنانه‌نگر از قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 9-35]
 • تفاوت های درون جنسیتی بررسی تفاوت‌های درون، بین و فراجنسیتی فلات زدگی شغلی اعضای هیأت علمی مورد مطالعه دانشگاه‌های تهران و اهواز [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 137-162]
 • تک‌فرزندی وضعیت «هویت من» تک‌فرزندان در مقایسه با سه الگو از نوجوانان دارای همشیر [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 189-206]
 • تماشاگر الگوی پارادایمی حضور بانوان تماشاگر در استادیوم‌های فوتبال در ایران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 9-39]
 • تهدید جانی مختصات مفهومی «تهدید و خطر جانی مادر» در قوانین سقط درمانی (تناظر ماده واحده سقط درمانی 1384 و تبصره ماده 718 ق.م.ا) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-20]

ج

 • جامعه بررسی کیفی دگرجنس جویی، چالش ها و فرایندهای هویتی، از خانواده تا جامعه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 41-80]
 • جامعه پذیری رفتار مصرفی باورمند: کاوشی زمینه مند در الگوهای رفتار مصرفی زنان در مزون های شهر یزد [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 134-160]
 • جنسیت تقاطع جنسیت و خانواده : فهم مردانه از ادزواج و جدایی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 113-156]
 • جنسیت بررسی تفاوت‌های درون، بین و فراجنسیتی فلات زدگی شغلی اعضای هیأت علمی مورد مطالعه دانشگاه‌های تهران و اهواز [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 137-162]

چ

 • چالش مطالعه نحوه مقابله زنان با چالش‌های مرحله زوجی بر اساس سبک هویتی آنان [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 21-41]
 • چالش ها بررسی کیفی دگرجنس جویی، چالش ها و فرایندهای هویتی، از خانواده تا جامعه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 41-80]

ح

 • حریم خصوصی کودک واکاوی حقوقی حمایت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی با نگاهی به قوانین ایران و معاهدات بین المللی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 82-102]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده پیش بینی علایم اختلال شخصیت مرزی بر اساس رابطه والد فرزند و حمایت اجتماعی ادراک شده: نقش میانجی شفقت خود، بخشودگی و عزت نفس [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 184-204]

خ

 • خانواده بررسی کیفی دگرجنس جویی، چالش ها و فرایندهای هویتی، از خانواده تا جامعه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 41-80]
 • خانواده تک والد مقایسه ادراک از محیط کلاس، سرزندگی تحصیلی و قلدری در کودکان با خانواده تک والد و عادی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 161-183]
 • خانواده دو والد مقایسه ادراک از محیط کلاس، سرزندگی تحصیلی و قلدری در کودکان با خانواده تک والد و عادی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 161-183]
 • خشونت خانگی ارتباط سرمایه های روان‌شناختی و فرهنگی با خشونت خانگی در زنان متأهل (مورد مطالعه: فرهنگیان بهبهان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 189-213]
 • خطر جانی مختصات مفهومی «تهدید و خطر جانی مادر» در قوانین سقط درمانی (تناظر ماده واحده سقط درمانی 1384 و تبصره ماده 718 ق.م.ا) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-20]
 • خواهر و برادری وضعیت «هویت من» تک‌فرزندان در مقایسه با سه الگو از نوجوانان دارای همشیر [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 189-206]

د

 • دگرجنس جو بررسی کیفی دگرجنس جویی، چالش ها و فرایندهای هویتی، از خانواده تا جامعه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 41-80]

ر

 • رضایت جنسی پیش بینی روابط فرا زناشوئی براساس ویژگی‌های شخصیتی، رضایت جنسی و سبک‌های دلبستگی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 75-97]
 • رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دینی پیش بینی سلامت و بیماری روانی بر اساس رفتارهای ارتقاء ‌دهنده سلامت دینی و صبر در دختران دانشجو در دوران پاندمی کرونا [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 42-64]
 • روابط فرا زناشوئی پیش بینی روابط فرا زناشوئی براساس ویژگی‌های شخصیتی، رضایت جنسی و سبک‌های دلبستگی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 75-97]
 • روش‌شناسی تفسیری تحلیل و نقد شاکله نظریه تفسیری فضل‌الرحمن به‌مثابه مبنایی روش‌شناختی برای برخی خوانش‌های زنانه‌نگر از قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 9-35]
 • روش کیفی شاخص های خانواده سالم از منظر افراد شاغل: یک مطالعه نظریه زمینه ای [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 65-81]

ز

 • زنان مطالعه کیفی احساس امنیت زنان در محیط خانواده مورد مطالعه: زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهرستان کرج [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 79-114]
 • زنان نقش زنان در توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 115-136]
 • زنان سرپرست خانوار بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب آوری و بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 157-187]
 • زنان شهر یزد رفتار مصرفی باورمند: کاوشی زمینه مند در الگوهای رفتار مصرفی زنان در مزون های شهر یزد [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 134-160]
 • زنان متأهل ارتباط سرمایه های روان‌شناختی و فرهنگی با خشونت خانگی در زنان متأهل (مورد مطالعه: فرهنگیان بهبهان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 189-213]
 • زندگی زناشویی روایت زنان از موانع آرامش در زندگی زناشویی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 29-74]

س

 • سبک های دلبستگی پیش بینی روابط فرا زناشوئی براساس ویژگی‌های شخصیتی، رضایت جنسی و سبک‌های دلبستگی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 75-97]
 • سبک هویتی مطالعه نحوه مقابله زنان با چالش‌های مرحله زوجی بر اساس سبک هویتی آنان [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 21-41]
 • سرزندگی تحصیلی مقایسه ادراک از محیط کلاس، سرزندگی تحصیلی و قلدری در کودکان با خانواده تک والد و عادی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 161-183]
 • سرمایه فرهنگی ارتباط سرمایه های روان‌شناختی و فرهنگی با خشونت خانگی در زنان متأهل (مورد مطالعه: فرهنگیان بهبهان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 189-213]
 • سقط درمانی مختصات مفهومی «تهدید و خطر جانی مادر» در قوانین سقط درمانی (تناظر ماده واحده سقط درمانی 1384 و تبصره ماده 718 ق.م.ا) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-20]
 • سلامت روانی پیش بینی سلامت و بیماری روانی بر اساس رفتارهای ارتقاء ‌دهنده سلامت دینی و صبر در دختران دانشجو در دوران پاندمی کرونا [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 42-64]
 • سمن ها نقش زنان در توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 115-136]
 • سن نکاح بررسی فقهی - حقوقی سن ازدواج در حقوق ایران [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 9-28]

ش

 • شاخص‌های سنجش خانواده سالم شاخص های خانواده سالم از منظر افراد شاغل: یک مطالعه نظریه زمینه ای [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 65-81]
 • شرایط فراسازمانی بررسی تفاوت‌های درون، بین و فراجنسیتی فلات زدگی شغلی اعضای هیأت علمی مورد مطالعه دانشگاه‌های تهران و اهواز [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 137-162]
 • شفقت خود پیش بینی علایم اختلال شخصیت مرزی بر اساس رابطه والد فرزند و حمایت اجتماعی ادراک شده: نقش میانجی شفقت خود، بخشودگی و عزت نفس [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 184-204]
 • شیوه مقابله مطالعه نحوه مقابله زنان با چالش‌های مرحله زوجی بر اساس سبک هویتی آنان [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 21-41]

ص

 • صبر پیش بینی سلامت و بیماری روانی بر اساس رفتارهای ارتقاء ‌دهنده سلامت دینی و صبر در دختران دانشجو در دوران پاندمی کرونا [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 42-64]

ط

 • طلاق اثر ازدواج و طلاق مادر، درحق حضانت از منظر فقهای مذاهب اسلامی با رویکردی به نظام حقوقی ایران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 81-111]
 • طلاق تقاطع جنسیت و خانواده : فهم مردانه از ادزواج و جدایی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 113-156]
 • طلاق مردان و واگذاری وکالت در طلاق: پیامدها از منظر صاحب نظران [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 163-188]

ف

 • فضای مجازی واکاوی حقوقی حمایت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی با نگاهی به قوانین ایران و معاهدات بین المللی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 82-102]
 • فضل الرحمن تحلیل و نقد شاکله نظریه تفسیری فضل‌الرحمن به‌مثابه مبنایی روش‌شناختی برای برخی خوانش‌های زنانه‌نگر از قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 9-35]
 • فلات‌زدگی بررسی تفاوت‌های درون، بین و فراجنسیتی فلات زدگی شغلی اعضای هیأت علمی مورد مطالعه دانشگاه‌های تهران و اهواز [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 137-162]
 • فمینیسم اسلامی تحلیل و نقد شاکله نظریه تفسیری فضل‌الرحمن به‌مثابه مبنایی روش‌شناختی برای برخی خوانش‌های زنانه‌نگر از قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 9-35]
 • فوتبال الگوی پارادایمی حضور بانوان تماشاگر در استادیوم‌های فوتبال در ایران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 9-39]

ق

 • قابلیت صحی برای نکاح بررسی فقهی - حقوقی سن ازدواج در حقوق ایران [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 9-28]
 • قلدری مقایسه ادراک از محیط کلاس، سرزندگی تحصیلی و قلدری در کودکان با خانواده تک والد و عادی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 161-183]

ک

 • کارمندان ایرانی شاخص های خانواده سالم از منظر افراد شاغل: یک مطالعه نظریه زمینه ای [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 65-81]
 • کلید واژه ها: حضانت اثر ازدواج و طلاق مادر، درحق حضانت از منظر فقهای مذاهب اسلامی با رویکردی به نظام حقوقی ایران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 81-111]
 • کلیدواژه‌ها: خانواده سالم شاخص های خانواده سالم از منظر افراد شاغل: یک مطالعه نظریه زمینه ای [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 65-81]
 • کلید واژه ها: رفتار مصرفی باورمند رفتار مصرفی باورمند: کاوشی زمینه مند در الگوهای رفتار مصرفی زنان در مزون های شهر یزد [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 134-160]
 • کووید-۱۹ پیش بینی سلامت و بیماری روانی بر اساس رفتارهای ارتقاء ‌دهنده سلامت دینی و صبر در دختران دانشجو در دوران پاندمی کرونا [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 42-64]

گ

 • گراندد تئوری شاخص های خانواده سالم از منظر افراد شاغل: یک مطالعه نظریه زمینه ای [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 65-81]
 • گرنددتئوری مطالعه کیفی احساس امنیت زنان در محیط خانواده مورد مطالعه: زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهرستان کرج [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 79-114]

م

 • مادر اثر ازدواج و طلاق مادر، درحق حضانت از منظر فقهای مذاهب اسلامی با رویکردی به نظام حقوقی ایران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 81-111]
 • مادر مختصات مفهومی «تهدید و خطر جانی مادر» در قوانین سقط درمانی (تناظر ماده واحده سقط درمانی 1384 و تبصره ماده 718 ق.م.ا) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-20]
 • محیط خانواده مطالعه کیفی احساس امنیت زنان در محیط خانواده مورد مطالعه: زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهرستان کرج [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 79-114]
 • مدیریت مادران بررسی زمینه‌ها و علل تمایل مادران ایرانی برای آموزش زبان انگلیسی به فرزندان در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 98-133]
 • مراحل گذار مطالعه نحوه مقابله زنان با چالش‌های مرحله زوجی بر اساس سبک هویتی آنان [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 21-41]
 • مردان تقاطع جنسیت و خانواده : فهم مردانه از ادزواج و جدایی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 113-156]
 • مزون رفتار مصرفی باورمند: کاوشی زمینه مند در الگوهای رفتار مصرفی زنان در مزون های شهر یزد [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 134-160]
 • مشارکت اجتماعی رابطه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت در زنان شهر ایلام [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 215-254]
 • مشارکت انجمنی رابطه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت در زنان شهر ایلام [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 215-254]
 • مشارکت سیاسی رابطه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت در زنان شهر ایلام [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 215-254]
 • مشارکت عمومی رابطه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت در زنان شهر ایلام [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 215-254]
 • مصالح طفل اثر ازدواج و طلاق مادر، درحق حضانت از منظر فقهای مذاهب اسلامی با رویکردی به نظام حقوقی ایران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 81-111]
 • معنا تقاطع جنسیت و خانواده : فهم مردانه از ادزواج و جدایی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 113-156]
 • منافع مختصات مفهومی «تهدید و خطر جانی مادر» در قوانین سقط درمانی (تناظر ماده واحده سقط درمانی 1384 و تبصره ماده 718 ق.م.ا) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-20]

ن

 • نظریه زمینه‌ای بررسی زمینه‌ها و علل تمایل مادران ایرانی برای آموزش زبان انگلیسی به فرزندان در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 98-133]
 • نقض حقوق کودک واکاوی حقوقی حمایت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی با نگاهی به قوانین ایران و معاهدات بین المللی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 82-102]
 • نکاح صغیر بررسی فقهی - حقوقی سن ازدواج در حقوق ایران [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 9-28]
 • نوجوانی وضعیت «هویت من» تک‌فرزندان در مقایسه با سه الگو از نوجوانان دارای همشیر [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 189-206]

و

 • واژگان کلیدی: سرمایه روان‌شناختی ارتباط سرمایه های روان‌شناختی و فرهنگی با خشونت خانگی در زنان متأهل (مورد مطالعه: فرهنگیان بهبهان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 189-213]
 • ویژگی‌های شخصیتی پیش بینی روابط فرا زناشوئی براساس ویژگی‌های شخصیتی، رضایت جنسی و سبک‌های دلبستگی [دوره 8، شماره 3، 1399، صفحه 75-97]

ه

 • هوش معنوی‌ بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب آوری و بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 157-187]
 • هویت‌یابی وضعیت «هویت من» تک‌فرزندان در مقایسه با سه الگو از نوجوانان دارای همشیر [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 189-206]
 • هویت یابی بررسی کیفی دگرجنس جویی، چالش ها و فرایندهای هویتی، از خانواده تا جامعه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 41-80]