دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1395، صفحه 7-205 
2. درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی

صفحه 35-62

10.22051/jwfs.2016.2339

علی‌اکبر ایزدی‌فرد؛ رزاق ادبی فیروزجایی؛ احمد مرتاضی؛ محمدمهدی زارعی