دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-205 
2. درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی

صفحه 35-62

علی‌اکبر ایزدی‌فرد؛ رزاق ادبی فیروزجایی؛ احمد مرتاضی؛ محمدمهدی زارعی


6. تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون

صفحه 139-169

شراره مهدی‌زاده؛ سمیه آذر براءگزاز