مطالعه کیفی پیامدهای تجرد قطعی دختران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 10-35

10.22051/jwfs.2022.38040.2783

اکبر طالب پور؛ معصومه بیرانوند


شناسایی نگرش مشاوران خانواده نسبت به علل پیدایی روابط فرازناشویی زوجین شهر تهران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 36-60

10.22051/jwfs.2021.35576.2668

محمدحسین افشاری کرمانی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدحسین هاشمیان


نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقهاء امامیه در عدم وجوب استبراء زانیه غیر باردار

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-83

10.22051/jwfs.2022.36437.2707

عبدالصمد علی آبادی


روایت‌پژوهی زندگی زنان سرپرست‌خانوار تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 84-106

10.22051/jwfs.2022.33699.2564

فاطمه صدرنبوی؛ مجید فولادیان؛ هانیه دانشور؛ مریم آقاسی زاده


حقوق زنان در کشاکش عرف و شرع: مواجهه زنان با چالش های برخورداری از حق اشتغال و استقلال مالی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 107-131

10.22051/jwfs.2022.32866.2523

مریم رحیمی سجاسی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ عبدالحسین کلانتری


تدوین چارچوب آموزشی توسعه قابلیت های وجودی مادران ایرانی: یک پژوهش کیفی*

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 132-151

10.22051/jwfs.2022.37105.2732

فهیمه کشاورزی؛ بابک شمشیری


پیش بینی کننده های احساس تنهایی در نوجوانان: نقش جنسیت، رفتارهای فرزندپروری والدین ، کیفیت دوستی و کمرویی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-20

10.22051/jwfs.2021.35319.2656

سیده فاطمه موسوی؛ غلامرضا دهشیری


تببین جامعه شناختی دگردیسی نهاد خانواده در پرتو روابط فرازناشویی با رویکرد GT

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 21-42

10.22051/jwfs.2021.35169.2649

حسین ابوالحسن تنهایی؛ زهرا آقاجانی بیگی


سیاست پسااستعماری و زنان مسلمان در سینمای هالیوود؛ تحلیل روایت فیلم «در سرزمین خون و عسل»

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 43-62

10.22051/jwfs.2021.34202.2591

مجید سلیمانی ساسانی


رابطه ازدواج موفق با خود متمایز سازی : نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 63-78

10.22051/jwfs.2021.34813.2635

هما صالحی؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی


.مرور نظام مند پژوهش های انجام شده درباره تأثیر حیا بر استحکام خانواده

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 79-105

10.22051/jwfs.2021.37274.2743

محیا حکاکان؛ نفیسه فیاض بخش؛ عصمت سوادی؛ محمد رضا شاهرودی