موضوعات = زن و خانواده
تأثیر روایت درمانی بر افکار اضطرابی مادران مطلقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22051/jwfs.2023.40330.2865

مینا رجبی؛ حسین محققی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ رسول کردنوقابی


تعریف بخشودگی خیانت زناشویی؛ یک بررسی کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22051/jwfs.2023.40879.2881

محمود خزائی؛ شهریار شهیدی؛ فرشته موتابی؛ محمد علی مظاهری؛ لیلی پناغی


تحلیل تطبیقی سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی در حقوق ایران، اندونزی و مالزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22051/jwfs.2023.41233.2891

روح الله اکرمی؛ عباس غالب زاده


تحلیلی فقهی از لزوم اذن زوج در خصوص جراحی‌های زیبایی زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22051/jwfs.2023.42359.2922

فاطمه فلاح تفتی؛ عاطفه عظیمی وحید


خطر جدی جان مادر حامل؛ از مرجع تشخیص تا کیفیت تشخیص (جستاری انتقادی در مرجع و کیفیت تشخیص خطر در ماده 56 قانون حمایت از خانواده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22051/jwfs.2023.38224.2789

طه زرگریان؛ ایمان کاکاوند؛ فرحناز سادات یوسف زاده


گذار فرساینده: تفسیر زوجین درخواست‌دهنده طلاق از دخالت خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1402

10.22051/jwfs.2023.42855.2946

حسین افراسیابی؛ نگین ملجا؛ نسرین بابائیان


ساختار قدرت خانواده و رضایت جنسی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1402

10.22051/jwfs.2023.41142.2887

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ الهام حسین زاده


پیش بینی اختلال سندروم پیش از قاعدگی بر اساس شیوه های رویارویی با استرس و سبک زندگی در دختران نوجوان

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 10-28

10.22051/jwfs.2023.39738.2840

فریده حمیدی؛ فاطمه پورکلهر


بررسی فقهی رویکرد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت (1399) به تجاوز زناشویی

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 29-49

10.22051/jwfs.2023.40778.2878

اباذر افشار؛ زینب نفر


بررسی فقهی جشن طلاق

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 50-72

10.22051/jwfs.2023.42191.2917

محمدرضا کیخا؛ ایوب شایسته


بررسی نقش جامعه پذیری مبتنی بر آموزش در آمادگی برای ازدواج

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 73-98

10.22051/jwfs.2023.42854.2947

شهره روشنی؛ منصوره زارعان؛ سیده فاطمه موسوی؛ مریم تافته


تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تمایزیافتگی خود و باورهای غیرمنطقی زنان دارای تعارضات زناشویی

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 99-123

10.22051/jwfs.2023.36957.2726

مهسا ربیعی؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ فریبا حسنی


تجربه زیسته کودک- زنان ازدواج کرده در حوزه هنجارهای اجتماعی و ازدواج زودهنگام*

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 124-157

10.22051/jwfs.2023.37118.2734

مرضیه شهریاری؛ معصومه باقری


ارزش های والدگری، والد خوب از منظر فرزندان و فرزند ایده آل از منظر والدین: یک مطالعه کیفی

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 158-190

10.22051/jwfs.2023.40419.2866

زهره خسروی؛ لیلا چراغ ملایی؛ مولود سلیمانی


مهاجرت کاری زنان و حمایت‌های کنوانسیون کار شایسته برای کارگران خانگی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-27

10.22051/jwfs.2020.33246.2538

کوثر فیروزپور


مقایسه انواع کمال‌گرایی با ویژگی‌های شخصیتی در فرزندان با بدون خانوادههای طلاق

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 28-49

10.22051/jwfs.2023.38885.2811

سید مجتبی عقیلی؛ مریم نودهی


تاثیر روش های جدید درمان ناباروری بر طلاق

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 50-72

10.22051/jwfs.2022.41210.2888

محبوبه مینا؛ احسان فرهادی


منابع احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل مؤثر بر آن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 73-107

10.22051/jwfs.2023.41048.2886

طاها عشایری؛ علی قنبری برزیان؛ داود زهرانی


تأملی در رویکرد جدید مقنن نسبت به سقط جنین در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 108-127

10.22051/jwfs.2023.40765.2879

محمدجعفر صادق پور


نقش میانجی امید به زندگی و تاب‌آوری در رابطه بین ترس از کرونا و صمیمیت عاطفی زنان متأهل

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 128-155

10.22051/jwfs.2022.40960.2884

سید رضا پورسید


ارتباط ذهن آگاهی و خودکارآمدی مادران با تعاملات والد-فرزند کودکان دبستانی در دوره قرنطینه خانگی ناشی از کرونا ویروس

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-19

10.22051/jwfs.2023.39487.2831

زهره هاشمی؛ آوا عظیمیان مقدم؛ سامره اسدی مجره


اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر ادراک از ساختار قدرت در خانواده بر نگرش به مردسالاری و شفقت خود در زنان قربانی خشونت خانگی: یک مطالعه موردی خط پایه

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 20-37

10.22051/jwfs.2023.39583.2833

فاطمه بدخش؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ آزاده چوب فروش زاده


استرس شغلی و رضایت زناشویی در پرستاران متأهل: نقش میانجی خودتنظیمی در رابطه

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 38-55

10.22051/jwfs.2023.39859.2847

سیده فاطمه موسوی


تجربه زیسته زنان و مردان متأهل ایرانی از تعامل با یکدیگر در رابطه زناشویی: یک مطالعه ی کیفی مبتنی بر رویکرد روان‌درمانی تحلیلی کارکردی(FAP)

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 56-80

10.22051/jwfs.2023.40091.2857

زهرا نجفلوی ترکمانی؛ احمد علیپور؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ مجید صفاری نیا


چالش های فرزندآوری در زنان تحصیلکرده دارای سه فرزند و بیشتر و راهبردهای ترغیبی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 81-103

10.22051/jwfs.2023.38895.2813

سپیده اکبری؛ مهرانگیز شعاع کاظمی