کلیدواژه‌ها = عوامل خانوادگی
بررسی عوامل برون‌فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 117-137

10.22051/jwfs.2019.16402.1507

خسرو رشید؛ فضل الله حسنوند؛ صفدر نبی زاده؛ عابده رشتی