کلیدواژه‌ها = خانواده
ساختار قدرت خانواده و رضایت جنسی زنان

دوره 11، شماره 4، آذر 1402

10.22051/jwfs.2023.41142.2887

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ الهام حسین زاده


بررسی نقش جامعه پذیری مبتنی بر آموزش در آمادگی برای ازدواج

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 73-98

10.22051/jwfs.2023.42854.2947

شهره روشنی؛ منصوره زارعان؛ سیده فاطمه موسوی؛ مریم تافته


شناسایی نگرش مشاوران خانواده نسبت به علل پیدایی روابط فرازناشویی زوجین شهر تهران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 36-60

10.22051/jwfs.2021.35576.2668

محمدحسین افشاری کرمانی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدحسین هاشمیان


بررسی کیفی دگرجنس جویی، چالش ها و فرایندهای هویتی، از خانواده تا جامعه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-80

10.22051/jwfs.2017.13329.1320

زینب آقایی؛ داریوش بوستانی


بررسی میزان انطباق واقعیتِ روابط زناشویی در ایران با مفهوم رابطۀ ناب گیدنز

دوره 6، شماره 2، مهر 1397، صفحه 25-58

10.22051/jwfs.2019.17504.1584

اسماعیل جهانی دولت آباد


خانواده وآسیب‌شناسی فهم روایات مربوط به آن

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 151-170

10.22051/jwfs.2017.9859.1144

فاطمه وجدی سیس؛ سید رضا مودب


سن ازدواج، طول مدت خانواده و درآمد فرد: تحلیلی اقتصادی از منافع ازدواج

دوره 4، شماره 2، آذر 1395، صفحه 7-32

10.22051/jwfs.2016.2561

وحید مهربانی


بررسی جایگاه و نگرش به فرزند‌آوری در خانواده‌های

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 111-134

10.22051/jwfs.2014.1504

سیده فاطمه موسوی