دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15 
2. مطالعه جامعه‌شناختی پوشش دانشجویان: عوامل عینی و ذهنی

صفحه 2-3

عبدالحسین کلانتری؛ فرزانه همتی راد؛ حسن مومنی


5. اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده

صفحه 5-6

منصوره سادات چاوشی؛ سیده منور یزدی؛ سیمین حسینیان


6. بررسی عوامل برون فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان

صفحه 6-7

خسرو رشید؛ فضل الله حسنوند؛ صفدر نبی زاده؛ عابده رشتی


10. تبارشناسی اجتماعی دستکاری بدن در زنان ایرانی

صفحه 10-11

مهدی گنجی؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ محمدمهدی لبیبی